Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Stanowiska 9865 razy
2.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 6964 razy
3.  Statut Szkoły Podstawowej we Włodowicach 6950 razy
4.  STATUT Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach 6701 razy
5.  plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice 6637 razy
6.  UCHWAŁA NR 134/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice 5238 razy
7.  Gminna Biblioteka Publiczna 5068 razy
8.  Wybory samorządowe 2010 5044 razy
9.  Karty usług 4833 razy
10.  STATUT Gminy Włodowice 4598 razy
11.  informacje osobowe 4408 razy
12.  Uchwała Nr 103/XIII/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice oraz nadania mu statutu 4235 razy
13.  Statut Przedszkola we Włodowicach 4030 razy
14.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Włodowice 3994 razy
15.  Skład osobowy 3771 razy
16.  Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach 3696 razy
17.  Statut 3668 razy
18.  Jednostki Pomocnicze Gminy Włodowice 3511 razy
19.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3507 razy
20.  Ogłosznie przetarg nieograniczony Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki (Osada Młyńska), Gmina Włodowice, Etap I 3097 razy
21.  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków 3066 razy
22.  Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 3016 razy
23.  Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice 3002 razy
24.  UCHWAŁA NR 136/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice 2949 razy
25.  Ogłoszenie o zamówieniu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych 2940 razy
26.  Kalendarz wywozu odpadów komunalnych - 2020 rok 2908 razy
27.  plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki 2825 razy
28.  Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016 2816 razy
29.  Informacje o Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 2785 razy
30.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Włodowice 2563 razy
W sumie 128685 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.5 %
2.  Aktualności kat. główna 9.3 %
3.  Rada Gminy kat. główna 3.1 %
4.  Wójt Gminy kat. główna 2.2 %
5.  Sprawdzanie stanu sprawy kat. główna 2.2 %
6.  Urząd Gminy kat. główna 1.8 %
7.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice w kadencji 2006-2010 1.7 %
8.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.6 %
9.  Uchwały w sprawie uchwalenia MPZP (XIX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 07.12.2004r) kat. główna 1.6 %
10.  Gimnazjum Włodowice 1.5 %
11.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.4 %
12.  Protokoły z komisji rewizyjnej Rady Gminy Włodowice 1.4 %
13.  Protokoły z komisji finansów, gospodarki i mienia Rady Gminy Włodowice 1.4 %
14.  Protokoły z komisji spraw społecznych Rady Gminy Włodowice 1.2 %
15.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach 1.1 %
16.  Pomoc publiczna kat. główna 1.1 %
17.  Uchwały RGW - kadencja 2006-2010 kat. główna 1 %
18.  Dane kat. główna 1 %
19.  Kadra kierownicza kat. główna 1 %
20.  Szkoła Podstawowa we Włodowicach 1 %
21.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1 %
22.  Statut kat. główna 0.9 %
23.  Dług Gminy Włodowice kat. główna 0.9 %
24.  Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach 0.9 %
25.  XI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 02.12.2003 r kat. główna 0.8 %
26.  Regulamin kat. główna 0.8 %
27.  Plany, programy, zamierzenia kat. główna 0.8 %
28.  Karty usług kat. główna 0.8 %
29.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.8 %
30.  Mienie komunalne kat. główna 0.8 %
31.  XVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.10.2004r kat. główna 0.7 %
32.  Stanowiska - informacje osobowe 0.7 %
33.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.7 %
34.  Filia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 0.7 %
35.  Szkoła Podstawowa w Rudnikach 0.7 %
36.  XXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.04.2005r kat. główna 0.7 %
37.  Informacje osobowe 0.7 %
38.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.6 %
39.  XII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 22.01.2004 r kat. główna 0.6 %
40.  XXV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.11.2005r kat. główna 0.6 %
41.  Uchwały RGW - kadencja 2010-2014 kat. główna 0.6 %
42.   XXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 18.02.2005r kat. główna 0.6 %
43.  XIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.03.2004 r kat. główna 0.6 %
44.  Procedura budżetowa kat. główna 0.6 %
45.  XVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 09.08.2004 r kat. główna 0.6 %
46.  Zarządzenia Wójta 0.6 %
47.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 0.5 %
48.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
49.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18.12.2006r 0.5 %
50.  Przedszkole we Włodowicach 0.5 %
51.  X Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.10.2003 r kat. główna 0.5 %
52.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23.02.2007r 0.5 %
53.  ORGANY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 0.5 %
54.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.5 %
55.  XXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2005r kat. główna 0.5 %
56.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2007r 0.5 %
57.  XXVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 14.02.2006r kat. główna 0.5 %
58.  XX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2004r kat. główna 0.5 %
59.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2008r 0.4 %
60.  Skład osobowy 0.4 %
61.  XXVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2005r kat. główna 0.4 %
62.  Środki pomocowe kat. główna 0.4 %
63.  XXIX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 26.04.2006r kat. główna 0.4 %
64.  XXVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 21.12.2005r kat. główna 0.4 %
65.  JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WŁODOWICE 0.4 %
66.  XXX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2006r kat. główna 0.4 %
67.  Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach. Filia w Rudnikach 0.4 %
68.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.4 %
69.  Struktura organizacyjna 0.4 %
70.  XXIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 30.08.2005r kat. główna 0.4 %
71.  XXXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 25.10.2006r kat. główna 0.4 %
72.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2007r 0.4 %
73.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.08.2007r 0.3 %
74.  Budżet 2010 kat. główna 0.3 %
75.  Budżet 2011 kat. główna 0.3 %
76.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.3 %
77.  Przyjęcia interesantów 0.3 %
78.  Organ stanowiący 0.3 %
79.  Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach 0.3 %
80.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2008r 0.3 %
81.  Organ wykonawczy 0.3 %
82.  Przewodniczący Rady 0.3 %
83.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.3 %
84.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2007r 0.3 %
85.  Uchwały RGW - kadencja 2018-2023 kat. główna 0.3 %
86.   XVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 19.07.2004 r kat. główna 0.3 %
87.  Uchwały RGW - kadencja 2014-2018 kat. główna 0.3 %
88.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.3 %
89.  IX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 15.09.2003 r kat. główna 0.3 %
90.  XIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 27.04.2004 r kat. główna 0.3 %
91.  VIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.08.2003 r kat. główna 0.3 %
92.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.11.2006r 0.3 %
93.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2006r 0.3 %
94.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.06.2008r 0.3 %
95.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007r 0.3 %
96.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2007r 0.3 %
97.  Zadania i kompetencje 0.3 %
98.  Zadania i kompetencje 0.3 %
99.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.02.2009r 0.3 %
100.  ODPADY KOMUNALNE kat. główna 0.3 %
101.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.02.2008r 0.3 %
102.  XXXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 07.09.2006r kat. główna 0.3 %
103.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2008r 0.2 %
104.  XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r kat. główna 0.2 %
105.  Włodowice 0.2 %
106.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
107.  Rudniki 0.2 %
108.  XXXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.09.2006r kat. główna 0.2 %
109.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.02.2010r 0.2 %
110.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 06.12.2006r 0.2 %
111.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 05.12.2007r 0.2 %
112.   Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.2 %
113.  Kompetencje Przewodniczącego Rady 0.2 %
114.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2008r 0.2 %
115.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08.12.2008r 0.2 %
116.  Hucisko 0.2 %
117.  Rzędkowice 0.2 %
118.  Komisje Rady 0.2 %
119.  Morsko 0.2 %
120.  Protokoły z kontroli kat. główna 0.2 %
121.  Zdów 0.2 %
122.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.2 %
123.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15.12.2009r 0.2 %
124.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.01.2011r 0.2 %
125.  rok 2003 0.2 %
126.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2009r 0.2 %
127.  Góra Włodowska 0.2 %
128.  Parkoszowice 0.2 %
129.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.2 %
130.  Budżet 2012 kat. główna 0.1 %
131.  Skałka 0.1 %
132.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2011r 0.1 %
133.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.11.2007r 0.1 %
134.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2009r 0.1 %
135.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2011r 0.1 %
136.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.08.2009r 0.1 %
137.   Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
138.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2009r 0.1 %
139.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.11.2009r 0.1 %
140.   Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
141.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.12.2010r 0.1 %
142.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.10.2010r 0.1 %
143.  Nabór na stanowiska pracy kat. główna 0.1 %
144.  2010 rok 0.1 %
145.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2010r 0.1 %
146.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.05.2011r 0.1 %
147.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2010r 0.1 %
148.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.10.2009r 0.1 %
149.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4.03.2011r 0.1 %
150.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.05.2009r 0.1 %
151.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.1 %
152.  rok 2004 0.1 %
153.  2011 rok 0.1 %
154.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 0.1 %
155.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2010r 0.1 %
156.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24.06.2010r 0.1 %
157.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2011r 0.1 %
158.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09.09.2010r 0.1 %
159.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 9.09.2011r 0.1 %
160.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.10.2011r 0 %
161.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.01.2012r 0 %
162.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2011r 0 %
163.  Petycje kat. główna 0 %
164.  Koła Łowieckie kat. główna 0 %
165.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 2.03.2012r 0 %
166.  Budżet 2018 kat. główna 0 %
167.  Wybory Prezydenckie 2020 kat. główna 0 %
168.  Budżet 2019 kat. główna 0 %
169.  Budżet 2016 kat. główna 0 %
170.  Budżet 2014 kat. główna 0 %
171.  Budżet 2013 kat. główna 0 %
172.  2009 rok 0 %
173.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.04.2012r 0 %
174.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r. kat. główna 0 %
175.  Budżet 2020 kat. główna 0 %
176.  2008 rok 0 %
177.  Wybory do PE - 2019 kat. główna 0 %
178.  Scalenie wsi Rudniki kat. główna 0 %
179.  Budżet 2015 kat. główna 0 %
180.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0 %
181.  Gospodarka nieruchomościami i Rolnictwo kat. główna 0 %
182.  Budżet 2017 kat. główna 0 %
183.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0 %
184.  Regulamin wynajmu świetlic wiejskich kat. główna 0 %
185.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.05.2012r 0 %
186.  Jednostki pomocnicze gminy i organy jednostek pomocniczych 0 %
187.  Koordynatorzy Do Spraw Dostępności kat. główna 0 %
188.  Organy samorządu mieszkańców wsi 2003-2007 0 %
189.  Budżet 2021 kat. główna 0 %
190.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
191.  Raport o stanie Gminy kat. główna 0 %
192.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. kat. główna 0 %
193.  Ochrona zwierząt kat. główna 0 %
194.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
195.  Czystsze powietrze kat. główna 0 %
196.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
197.  Obowiązek informacyjny kat. główna 0 %
198.  Dostęp do informacji publicznej kat. główna 0 %
199.  Wybory Prezydenta RP - 2015r. kat. główna 0 %
200.  Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. kat. główna 0 %
201.  Wybory samorządowe 2014r. kat. główna 0 %
202.  Wybory do PE - 2014 kat. główna 0 %
203.  Podstawowe informacje 0 %
204.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
205.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
206.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
207.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
208.  Uchwały Zarządu 0 %
209.  Skład osobowy Zarządu 0 %
210.  Posiedzenia Zarządu 0 %
211.  SERWIS wybory2018.pkw.gov.pl 0 %
212.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
213.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
214.  Petycje 2018 0 %
215.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
216.  Koło Łowieckie - Orle Gniazdo 0 %
217.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 października 2018r 0 %
218.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2016 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
219.  Koło Łowieckie - Poręba 0 %
220.  Koło Łowieckie - Ostaniec 0 %
221.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 czerwca 2017r 0 %
222.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 września 2018r 0 %
223.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2017r 0 %
224.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2017r 0 %
225.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018r 0 %
226.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
227.  2018 rok 0 %
228.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 czerwca 2018r 0 %
229.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 sierpnia 2018r 0 %
230.  Strony internetowe Krajowego Biura Wyborczego i Delegatury KBW w Katowicach 0 %
231.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2017r 0 %
232.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice VII kadencji 0 %
233.  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach 0 %
234.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r 0 %
235.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2017 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
236.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2016r 0 %
237.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - kadencja 2018-23 0 %
238.  Protokoły z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-23 0 %
239.  Zarządzenia 2018 - 2023 0 %
240.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2018 0 %
241.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 grudnia 2018 0 %
242.  Zając Zbigniew 0 %
243.  Zacłona Witold 0 %
244.  Trzebuniak Aurelia 0 %
245.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 lutego 2019 0 %
246.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-23 0 %
247.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia - kadencja 2018-23 0 %
248.  2020 rok 0 %
249.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09 listopada 2020 0 %
250.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2020 0 %
251.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-23 0 %
252.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
253.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2019 rok - kadencja 2018-23 0 %
254.  Petycje 2019 0 %
255.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 marca 2019 0 %
256.  Stróżecka Emilia 0 %
257.  Sobólski Krzysztof 0 %
258.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 03 grudnia 2018 0 %
259.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
260.  Wyniki głosowań - kadencja 2018-23 0 %
261.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2018-23 0 %
262.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 listopada 2018 0 %
263.  Ogłoszenia o terminach sesji - kadencja 2018-23 0 %
264.  Projekty uchwał Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
265.  Nagrania obrad Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
266.  Klauzula informacyjna 0 %
267.  Ibek Stanisław 0 %
268.  Szymocha Przemysław 0 %
269.  Smoleń Małgorzata 0 %
270.  Seweryn Krzysztof 0 %
271.  Papaj Anna 0 %
272.  Muchowicz Marcin 0 %
273.  Makieła Katarzyna 0 %
274.  Maciążek Bogumiła 0 %
275.  Leśniak Tomasz 0 %
276.  Boniszewski Mariusz 0 %
277.  Koło Łowieckie - DUBLET 0 %
278.  2017 rok 0 %
279.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
280.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 marca 2013r 0 %
281.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 kwietnia 2013r 0 %
282.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 0 %
283.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2013r 0 %
284.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r 0 %
285.  2013 rok 0 %
286.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 listopada 2013r 0 %
287.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2013r 0 %
288.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 stycznia 2014r 0 %
289.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 lutego 2014r 0 %
290.  2014 rok 0 %
291.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 marca 2014r 0 %
292.  Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 0 %
293.  Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 0 %
294.  2019 rok 0 %
295.  XXXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2014r 0 %
296.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 czerwca 2014r 0 %
297.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 marca 2013r 0 %
298.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 stycznia 2013r 0 %
299.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r 0 %
300.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 sierpnia 2019 0 %
301.  XIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 08 stycznia 2020 0 %
302.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 12 sierpnia 2020 0 %
303.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 października 2019 0 %
304.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020 0 %
305.  Petycje 2020 0 %
306.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2019 0 %
307.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23 czerwca 2020 0 %
308.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24 lutego 2020 0 %
309.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6 lutego 2018r 0 %
310.  2012 rok 0 %
311.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.06.2012r 0 %
312.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 04 września 2012r 0 %
313.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 września 2012r 0 %
314.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2012r 0 %
315.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 listopada 2012r 0 %
316.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r 0 %
317.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 lipca 2014r 0 %
318.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 sierpnia 2014r 0 %
319.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2015r 0 %
320.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2015r 0 %
321.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2015r 0 %
322.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2019 0 %
323.  Oświadczenia majątkowe 2015 0 %
324.  Petycje 2016 0 %
325.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 marca 2016r 0 %
326.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2015 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
327.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016r 0 %
328.  2016 rok 0 %
329.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r 0 %
330.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r 0 %
331.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r 0 %
332.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 grudnia 2016r 0 %
333.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 grudnia 2016r 0 %
334.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2017r 0 %
335.  Petycje 2017 0 %
336.  Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 - kadencja 2014 - 2018 0 %
337.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 sierpnia 2015r 0 %
338.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r 0 %
339.  XXXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 października 2014r 0 %
340.  XL sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 5 listopada 2014r 0 %
341.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2019 0 %
342.  Oświadczenia majątkowe 2014 0 %
343.  Projekty uchwał RGW VII kadencji 0 %
344.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 1 grudnia 2014r 0 %
345.  Zarządzenia 2014 - 2018 0 %
346.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 grudnia 2014r 0 %
347.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2014r 0 %
348.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2014 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
349.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
350.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
351.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
352.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2015r 0 %
353.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015r 0 %
354.  2015 rok 0 %
355.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015r 0 %
356.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2017r 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.