Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Stanowiska 10109 razy
2.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 7295 razy
3.  Statut Szkoły Podstawowej we Włodowicach 7145 razy
4.  STATUT Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach 6951 razy
5.  UCHWAŁA NR 134/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice 5450 razy
6.  Gminna Biblioteka Publiczna 5273 razy
7.  Karty usług 5127 razy
8.  STATUT Gminy Włodowice 4706 razy
9.  informacje osobowe 4577 razy
10.  Uchwała Nr 103/XIII/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice oraz nadania mu statutu 4382 razy
11.  Statut Przedszkola we Włodowicach 4172 razy
12.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Włodowice 4151 razy
13.  Skład osobowy 3911 razy
14.  Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach 3814 razy
15.  Statut 3761 razy
16.  Jednostki Pomocnicze Gminy Włodowice 3632 razy
17.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3613 razy
18.  Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice 3163 razy
19.  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków 3162 razy
20.  Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 3130 razy
21.  UCHWAŁA NR 136/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice 3096 razy
22.  Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016 3067 razy
23.  Ogłoszenie o zamówieniu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych 3031 razy
24.  Informacje o Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 2876 razy
25.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Włodowice 2720 razy
26.  UCHWAŁA NR 132/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morsko w Gminie Włodowice 2422 razy
27.  Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 2406 razy
28.  Tłumacz dla osób niesłyszących 2183 razy
29.  UCHWAŁA NR 138/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice 2115 razy
30.  UCHWAŁA NR 139/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zdów w Gminie Włodowice 2073 razy
W sumie 123513 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 16.1 %
2.  Aktualności kat. główna 8 %
3.  Rada Gminy kat. główna 7 %
4.  Wójt Gminy kat. główna 4.8 %
5.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.6 %
6.  Urząd Gminy kat. główna 2.2 %
7.  Uchwały RGW - kadencja 2006-2010 kat. główna 1.8 %
8.  Uchwały RGW - kadencja 2010-2014 kat. główna 1.7 %
9.  Sprawdzanie stanu sprawy kat. główna 1.6 %
10.  Uchwały RGW - kadencja 2018-2023 kat. główna 1.5 %
11.  Uchwały RGW - kadencja 2014-2018 kat. główna 1.4 %
12.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.4 %
13.  Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kat. główna 1.3 %
14.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice w kadencji 2006-2010 1.2 %
15.  Gimnazjum Włodowice 1.1 %
16.  Protokoły z komisji rewizyjnej Rady Gminy Włodowice 1 %
17.  Protokoły z komisji finansów, gospodarki i mienia Rady Gminy Włodowice 1 %
18.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 0.9 %
19.  Protokoły z komisji spraw społecznych Rady Gminy Włodowice 0.9 %
20.  ODPADY KOMUNALNE kat. główna 0.8 %
21.  Pomoc publiczna kat. główna 0.8 %
22.  Dług Gminy Włodowice kat. główna 0.8 %
23.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach 0.8 %
24.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.7 %
25.  Dane kat. główna 0.7 %
26.  Kadra kierownicza kat. główna 0.7 %
27.  Szkoła Podstawowa we Włodowicach 0.7 %
28.  Statut kat. główna 0.7 %
29.  Środki pomocowe kat. główna 0.7 %
30.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.7 %
31.  Plany, programy, zamierzenia kat. główna 0.7 %
32.  XI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 02.12.2003 r kat. główna 0.6 %
33.  Karty usług kat. główna 0.6 %
34.  Nabór na stanowiska pracy kat. główna 0.6 %
35.  Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach 0.6 %
36.  Regulamin kat. główna 0.6 %
37.  Protokoły z kontroli kat. główna 0.6 %
38.  Mienie komunalne kat. główna 0.6 %
39.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.6 %
40.  XVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.10.2004r kat. główna 0.6 %
41.  XXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.04.2005r kat. główna 0.5 %
42.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.5 %
43.  Stanowiska - informacje osobowe 0.5 %
44.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.5 %
45.  Filia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 0.5 %
46.  Szkoła Podstawowa w Rudnikach 0.5 %
47.  XXV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.11.2005r kat. główna 0.5 %
48.  Informacje osobowe 0.5 %
49.  XII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 22.01.2004 r kat. główna 0.5 %
50.   XXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 18.02.2005r kat. główna 0.5 %
51.  Procedura budżetowa kat. główna 0.4 %
52.  XVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 09.08.2004 r kat. główna 0.4 %
53.  XIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.03.2004 r kat. główna 0.4 %
54.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
55.  Zarządzenia Wójta 0.4 %
56.  X Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.10.2003 r kat. główna 0.4 %
57.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 0.4 %
58.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
59.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18.12.2006r 0.4 %
60.  Przedszkole we Włodowicach 0.4 %
61.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23.02.2007r 0.4 %
62.  XXVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 14.02.2006r kat. główna 0.4 %
63.  ORGANY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 0.4 %
64.  XXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2005r kat. główna 0.4 %
65.  XX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2004r kat. główna 0.3 %
66.  Budżet 2011 kat. główna 0.3 %
67.  XXVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2005r kat. główna 0.3 %
68.  XXIX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 26.04.2006r kat. główna 0.3 %
69.  XXVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 21.12.2005r kat. główna 0.3 %
70.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2007r 0.3 %
71.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2008r 0.3 %
72.  Skład osobowy 0.3 %
73.  XXX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2006r kat. główna 0.3 %
74.  JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WŁODOWICE 0.3 %
75.  Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach. Filia w Rudnikach 0.3 %
76.  Budżet 2010 kat. główna 0.3 %
77.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.3 %
78.  Struktura organizacyjna 0.3 %
79.  XXXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 25.10.2006r kat. główna 0.3 %
80.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.3 %
81.  XXIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 30.08.2005r kat. główna 0.3 %
82.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.3 %
83.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2007r 0.3 %
84.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.08.2007r 0.2 %
85.  Petycje kat. główna 0.2 %
86.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
87.  Organ stanowiący 0.2 %
88.  Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach 0.2 %
89.   XVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 19.07.2004 r kat. główna 0.2 %
90.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2008r 0.2 %
91.  Organ wykonawczy 0.2 %
92.  Przewodniczący Rady 0.2 %
93.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.2 %
94.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2007r 0.2 %
95.  IX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 15.09.2003 r kat. główna 0.2 %
96.  XIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 27.04.2004 r kat. główna 0.2 %
97.  VIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.08.2003 r kat. główna 0.2 %
98.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.2 %
99.  Budżet 2012 kat. główna 0.2 %
100.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.11.2006r 0.2 %
101.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2006r 0.2 %
102.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.06.2008r 0.2 %
103.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007r 0.2 %
104.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2007r 0.2 %
105.  Zadania i kompetencje 0.2 %
106.  XXXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 07.09.2006r kat. główna 0.2 %
107.  Zadania i kompetencje 0.2 %
108.  XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r kat. główna 0.2 %
109.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.02.2009r 0.2 %
110.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.02.2008r 0.2 %
111.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2008r 0.2 %
112.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
113.  Koła Łowieckie kat. główna 0.2 %
114.  XXXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.09.2006r kat. główna 0.2 %
115.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.02.2010r 0.2 %
116.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 06.12.2006r 0.2 %
117.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 05.12.2007r 0.2 %
118.   Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
119.  Budżet 2018 kat. główna 0.1 %
120.  Kompetencje Przewodniczącego Rady 0.1 %
121.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2008r 0.1 %
122.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08.12.2008r 0.1 %
123.  Komisje Rady 0.1 %
124.  Budżet 2013 kat. główna 0.1 %
125.  Wybory Prezydenckie 2020 kat. główna 0.1 %
126.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15.12.2009r 0.1 %
127.  Budżet 2016 kat. główna 0.1 %
128.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.01.2011r 0.1 %
129.  rok 2003 0.1 %
130.  Budżet 2019 kat. główna 0.1 %
131.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2009r 0.1 %
132.  Scalenie wsi Rudniki kat. główna 0.1 %
133.  Budżet 2014 kat. główna 0.1 %
134.  Gospodarka nieruchomościami i Rolnictwo kat. główna 0.1 %
135.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r. kat. główna 0.1 %
136.  Budżet 2020 kat. główna 0.1 %
137.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2011r 0.1 %
138.  Wybory do PE - 2019 kat. główna 0.1 %
139.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.11.2007r 0.1 %
140.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2009r 0.1 %
141.  Budżet 2017 kat. główna 0.1 %
142.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2011r 0.1 %
143.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.1 %
144.  Budżet 2015 kat. główna 0.1 %
145.  Budżet 2021 kat. główna 0.1 %
146.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.08.2009r 0.1 %
147.   Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
148.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2009r 0.1 %
149.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
150.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.11.2009r 0.1 %
151.   Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
152.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.12.2010r 0.1 %
153.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.10.2010r 0.1 %
154.  2010 rok 0.1 %
155.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2010r 0.1 %
156.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.05.2011r 0.1 %
157.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2010r 0.1 %
158.  Czystsze powietrze kat. główna 0 %
159.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.10.2009r 0 %
160.  Regulamin wynajmu świetlic wiejskich kat. główna 0 %
161.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4.03.2011r 0 %
162.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.05.2009r 0 %
163.  rok 2004 0 %
164.  2011 rok 0 %
165.  Raport o stanie Gminy kat. główna 0 %
166.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 0 %
167.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2010r 0 %
168.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24.06.2010r 0 %
169.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2011r 0 %
170.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09.09.2010r 0 %
171.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 9.09.2011r 0 %
172.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.10.2011r 0 %
173.  Ochrona zwierząt kat. główna 0 %
174.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.01.2012r 0 %
175.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
176.  Koordynatorzy Do Spraw Dostępności kat. główna 0 %
177.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2011r 0 %
178.  Wybory Prezydenta RP - 2015r. kat. główna 0 %
179.  Obowiązek informacyjny kat. główna 0 %
180.  Dostęp do informacji publicznej kat. główna 0 %
181.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
182.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
183.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 2.03.2012r 0 %
184.  Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. kat. główna 0 %
185.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. kat. główna 0 %
186.  2009 rok 0 %
187.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.04.2012r 0 %
188.  Wybory samorządowe 2014r. kat. główna 0 %
189.  2008 rok 0 %
190.  Wybory do PE - 2014 kat. główna 0 %
191.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.05.2012r 0 %
192.  Jednostki pomocnicze gminy i organy jednostek pomocniczych 0 %
193.  Organy samorządu mieszkańców wsi 2003-2007 0 %
194.  Nadanie praw miejskich kat. główna 0 %
195.  Podstawowe informacje 0 %
196.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
197.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
198.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
199.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
200.  Skład osobowy Zarządu 0 %
201.  Uchwały Zarządu 0 %
202.  Posiedzenia Zarządu 0 %
203.  Koło Łowieckie - Orle Gniazdo 0 %
204.  Petycje 2018 0 %
205.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2018-23 0 %
206.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 października 2018r 0 %
207.  Projekty uchwał Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
208.  Ogłoszenia o terminach sesji - kadencja 2018-23 0 %
209.  Koło Łowieckie - Ostaniec 0 %
210.  Koło Łowieckie - Poręba 0 %
211.  Koło Łowieckie - DUBLET 0 %
212.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 listopada 2018 0 %
213.  Nagrania obrad Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
214.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
215.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r 0 %
216.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2017r 0 %
217.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2017r 0 %
218.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2017r 0 %
219.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2017 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
220.  2018 rok 0 %
221.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018r 0 %
222.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
223.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6 lutego 2018r 0 %
224.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 czerwca 2018r 0 %
225.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 sierpnia 2018r 0 %
226.  Strony internetowe Krajowego Biura Wyborczego i Delegatury KBW w Katowicach 0 %
227.  SERWIS wybory2018.pkw.gov.pl 0 %
228.  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach 0 %
229.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 września 2018r 0 %
230.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
231.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2016 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
232.  Wyniki głosowań - kadencja 2018-23 0 %
233.  Petycje 2017 0 %
234.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
235.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2019 rok - kadencja 2018-23 0 %
236.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 marca 2019 0 %
237.  Petycje 2019 0 %
238.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia - kadencja 2018-23 0 %
239.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-23 0 %
240.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 lutego 2019 0 %
241.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - kadencja 2018-23 0 %
242.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-23 0 %
243.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2020 0 %
244.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09 listopada 2020 0 %
245.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 czerwca 2021 0 %
246.  2021 rok 0 %
247.  APP Włodowice 0 %
248.  APP Zdów 0 %
249.  Akty planowania przestrzennego 0 %
250.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2020 rok - kadencja 2018-23 0 %
251.  XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 06 maja 2021 0 %
252.  2020 rok 0 %
253.  Protokoły z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-23 0 %
254.  Zarządzenia 2018 - 2023 0 %
255.  Makieła Katarzyna 0 %
256.  Maciążek Bogumiła 0 %
257.  Leśniak Tomasz 0 %
258.  Boniszewski Mariusz 0 %
259.  Szymocha Przemysław 0 %
260.  Ibek Stanisław 0 %
261.  Klauzula informacyjna 0 %
262.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 03 grudnia 2018 0 %
263.  Muchowicz Marcin 0 %
264.  Papaj Anna 0 %
265.  Seweryn Krzysztof 0 %
266.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2018 0 %
267.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 grudnia 2018 0 %
268.  Zając Zbigniew 0 %
269.  Zacłona Witold 0 %
270.  Trzebuniak Aurelia 0 %
271.  Stróżecka Emilia 0 %
272.  Sobólski Krzysztof 0 %
273.  Smoleń Małgorzata 0 %
274.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
275.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 czerwca 2017r 0 %
276.  Oświadczenia majątkowe 2014 0 %
277.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 marca 2014r 0 %
278.  2014 rok 0 %
279.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 lutego 2014r 0 %
280.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 stycznia 2014r 0 %
281.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2019 0 %
282.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2013r 0 %
283.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 listopada 2013r 0 %
284.  2013 rok 0 %
285.  Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 0 %
286.  Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 0 %
287.  2019 rok 0 %
288.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2019 0 %
289.  XL sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 5 listopada 2014r 0 %
290.  XXXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 października 2014r 0 %
291.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020 0 %
292.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 sierpnia 2014r 0 %
293.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 lipca 2014r 0 %
294.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 czerwca 2014r 0 %
295.  XXXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2014r 0 %
296.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r 0 %
297.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2013r 0 %
298.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r 0 %
299.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 listopada 2012r 0 %
300.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2012r 0 %
301.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 września 2012r 0 %
302.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 04 września 2012r 0 %
303.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.06.2012r 0 %
304.  2012 rok 0 %
305.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2019 0 %
306.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r 0 %
307.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 stycznia 2013r 0 %
308.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
309.  Petycje 2020 0 %
310.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 0 %
311.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 kwietnia 2013r 0 %
312.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 października 2019 0 %
313.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 marca 2013r 0 %
314.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 marca 2013r 0 %
315.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 12 sierpnia 2020 0 %
316.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 sierpnia 2019 0 %
317.  XIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 08 stycznia 2020 0 %
318.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
319.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r 0 %
320.  2016 rok 0 %
321.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016r 0 %
322.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2015 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
323.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 marca 2016r 0 %
324.  Petycje 2016 0 %
325.  Oświadczenia majątkowe 2015 0 %
326.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 stycznia 2021 0 %
327.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 grudnia 2020 0 %
328.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r 0 %
329.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2016r 0 %
330.  2017 rok 0 %
331.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2017r 0 %
332.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2017r 0 %
333.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24 lutego 2020 0 %
334.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23 czerwca 2020 0 %
335.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 grudnia 2016r 0 %
336.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 grudnia 2016r 0 %
337.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r 0 %
338.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2015r 0 %
339.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2015r 0 %
340.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
341.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2014 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
342.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2014r 0 %
343.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 grudnia 2014r 0 %
344.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2021 0 %
345.  Zarządzenia 2014 - 2018 0 %
346.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice VII kadencji 0 %
347.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 1 grudnia 2014r 0 %
348.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
349.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
350.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2015r 0 %
351.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2015r 0 %
352.  Petycje 2021 0 %
353.  Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 - kadencja 2014 - 2018 0 %
354.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 sierpnia 2015r 0 %
355.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r 0 %
356.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015r 0 %
357.  2015 rok 0 %
358.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015r 0 %
359.  Projekty uchwał RGW VII kadencji 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.