Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Stanowiska 10689 razy
2.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 8113 razy
3.  Statut Szkoły Podstawowej we Włodowicach 7760 razy
4.  STATUT Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach 7268 razy
5.  UCHWAŁA NR 134/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice 5956 razy
6.  Gminna Biblioteka Publiczna 5784 razy
7.  Karty usług 5648 razy
8.  STATUT Gminy Włodowice 5043 razy
9.  informacje osobowe 4952 razy
10.  Uchwała Nr 103/XIII/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice oraz nadania mu statutu 4639 razy
11.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Włodowice 4612 razy
12.  Statut Przedszkola we Włodowicach 4501 razy
13.  Skład osobowy 4273 razy
14.  Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach 4121 razy
15.  Statut 4002 razy
16.  Jednostki Pomocnicze Miasta i Gminy Włodowice 3926 razy
17.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3872 razy
18.  Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice 3847 razy
19.  Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016 3629 razy
20.  UCHWAŁA NR 136/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice 3524 razy
21.  Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 3460 razy
22.  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków 3392 razy
23.  Ogłoszenie o zamówieniu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych 3335 razy
24.  Informacje o Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 3153 razy
25.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Włodowice 3144 razy
26.  Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 2791 razy
27.  UCHWAŁA NR 132/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morsko w Gminie Włodowice 2749 razy
28.  Uchwała nr 189/XXIII/2017 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włodowice 2536 razy
29.  UCHWAŁA NR 138/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice 2491 razy
30.  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH 2465 razy
W sumie 135675 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.2 %
2.  Rada Miejska kat. główna 10.7 %
3.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 7.5 %
4.  Aktualności kat. główna 6.7 %
5.  Jednostki organizacyjne kat. główna 3.4 %
6.  Uchwały RGW - kadencja 2018-2023 kat. główna 3.3 %
7.  Uchwały RGW - kadencja 2010-2014 kat. główna 2.6 %
8.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 2.5 %
9.  Uchwały RGW - kadencja 2014-2018 kat. główna 2.4 %
10.  Uchwały RGW - kadencja 2006-2010 kat. główna 2.3 %
11.  Nabór na stanowiska pracy kat. główna 1.9 %
12.  Konsultacje społeczne kat. główna 1.7 %
13.  ODPADY KOMUNALNE kat. główna 1.3 %
14.  Zamówienia Publiczne kat. główna 1.3 %
15.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.1 %
16.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.1 %
17.  Środki pomocowe kat. główna 1 %
18.  Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kat. główna 1 %
19.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1 %
20.  Sprawdzanie stanu sprawy kat. główna 0.9 %
21.  Protokoły z kontroli kat. główna 0.9 %
22.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice w kadencji 2006-2010 0.7 %
23.  Dług Gminy Włodowice kat. główna 0.7 %
24.  Gimnazjum Włodowice 0.6 %
25.  Protokoły z komisji rewizyjnej Rady Gminy Włodowice 0.6 %
26.  Protokoły z komisji finansów, gospodarki i mienia Rady Gminy Włodowice 0.6 %
27.  Pomoc publiczna kat. główna 0.6 %
28.  Protokoły z komisji spraw społecznych Rady Gminy Włodowice 0.5 %
29.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.5 %
30.  Plany, programy, zamierzenia kat. główna 0.5 %
31.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach 0.4 %
32.  XI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 02.12.2003 r kat. główna 0.4 %
33.  Statut kat. główna 0.4 %
34.  Karty usług kat. główna 0.4 %
35.  Dane kat. główna 0.4 %
36.  Kadra kierownicza kat. główna 0.4 %
37.  Petycje kat. główna 0.4 %
38.  Regulamin kat. główna 0.4 %
39.  Szkoła Podstawowa we Włodowicach 0.4 %
40.  XVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.10.2004r kat. główna 0.4 %
41.  Mienie komunalne kat. główna 0.4 %
42.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.4 %
43.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
44.  XXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.04.2005r kat. główna 0.4 %
45.  Zakład Usług Komunalnych Miasta i Gminy Włodowice 0.3 %
46.  Koła Łowieckie kat. główna 0.3 %
47.  Budżet 2011 kat. główna 0.3 %
48.  XXV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.11.2005r kat. główna 0.3 %
49.  XII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 22.01.2004 r kat. główna 0.3 %
50.   XXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 18.02.2005r kat. główna 0.3 %
51.  Procedura budżetowa kat. główna 0.3 %
52.  XVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 09.08.2004 r kat. główna 0.3 %
53.  Stanowiska - informacje osobowe 0.3 %
54.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.3 %
55.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.3 %
56.  Gospodarka nieruchomościami i Rolnictwo kat. główna 0.3 %
57.  Filia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 0.3 %
58.  Szkoła Podstawowa w Rudnikach 0.3 %
59.  X Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.10.2003 r kat. główna 0.3 %
60.  Informacje osobowe 0.3 %
61.  Budżet 2010 kat. główna 0.3 %
62.  Budżet 2018 kat. główna 0.3 %
63.  Budżet 2012 kat. główna 0.3 %
64.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
65.  Budżet 2013 kat. główna 0.2 %
66.  XIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.03.2004 r kat. główna 0.2 %
67.  XXVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 14.02.2006r kat. główna 0.2 %
68.  Wybory Prezydenckie 2020 kat. główna 0.2 %
69.  XX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2004r kat. główna 0.2 %
70.  XXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2005r kat. główna 0.2 %
71.  XXVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2005r kat. główna 0.2 %
72.  Budżet 2016 kat. główna 0.2 %
73.  Zarządzenia Wójta 0.2 %
74.  XXVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 21.12.2005r kat. główna 0.2 %
75.  XXIX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 26.04.2006r kat. główna 0.2 %
76.  Budżet 2021 kat. główna 0.2 %
77.  Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Włodowice 0.2 %
78.  XXX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2006r kat. główna 0.2 %
79.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18.12.2006r 0.2 %
80.  Przedszkole we Włodowicach 0.2 %
81.  Budżet 2014 kat. główna 0.2 %
82.  Budżet 2019 kat. główna 0.2 %
83.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.2 %
84.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.2 %
85.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23.02.2007r 0.2 %
86.  ORGANY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 0.2 %
87.  XXXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 25.10.2006r kat. główna 0.2 %
88.  Budżet 2020 kat. główna 0.2 %
89.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2007r 0.2 %
90.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2008r 0.2 %
91.  Skład osobowy 0.2 %
92.  Budżet 2017 kat. główna 0.2 %
93.  JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA I GMINY WŁODOWICE 0.2 %
94.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r. kat. główna 0.2 %
95.  Budżet 2015 kat. główna 0.2 %
96.  Wybory do PE - 2019 kat. główna 0.2 %
97.  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach. Filia w Rudnikach 0.2 %
98.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.2 %
99.  Struktura organizacyjna 0.2 %
100.  XXIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 30.08.2005r kat. główna 0.2 %
101.  Scalenie wsi Rudniki kat. główna 0.2 %
102.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.2 %
103.   XVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 19.07.2004 r kat. główna 0.1 %
104.  VIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.08.2003 r kat. główna 0.1 %
105.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2007r 0.1 %
106.  XIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 27.04.2004 r kat. główna 0.1 %
107.  IX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 15.09.2003 r kat. główna 0.1 %
108.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.08.2007r 0.1 %
109.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
110.  Organ stanowiący 0.1 %
111.  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach 0.1 %
112.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2008r 0.1 %
113.  Organ wykonawczy 0.1 %
114.  Przewodniczący Rady 0.1 %
115.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.1 %
116.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2007r 0.1 %
117.  XXXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 07.09.2006r kat. główna 0.1 %
118.  XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r kat. główna 0.1 %
119.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
120.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.11.2006r 0.1 %
121.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2006r 0.1 %
122.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.06.2008r 0.1 %
123.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007r 0.1 %
124.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2007r 0.1 %
125.  Zadania i kompetencje 0.1 %
126.  Zadania i kompetencje 0.1 %
127.  Raport o stanie Gminy kat. główna 0.1 %
128.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.02.2009r 0.1 %
129.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.02.2008r 0.1 %
130.  XXXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.09.2006r kat. główna 0.1 %
131.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2008r 0.1 %
132.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
133.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.02.2010r 0.1 %
134.  Ochrona zwierząt kat. główna 0.1 %
135.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 06.12.2006r 0.1 %
136.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 05.12.2007r 0.1 %
137.   Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
138.  Kompetencje Przewodniczącego Rady 0.1 %
139.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2008r 0.1 %
140.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08.12.2008r 0.1 %
141.  Komisje Rady 0.1 %
142.  Nadanie miejscowości Włodowice statusu miasta kat. główna 0.1 %
143.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15.12.2009r 0.1 %
144.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.01.2011r 0.1 %
145.  Budżet 2022 kat. główna 0.1 %
146.  rok 2003 0.1 %
147.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2009r 0.1 %
148.  Regulamin wynajmu świetlic wiejskich kat. główna 0.1 %
149.  Czystsze powietrze kat. główna 0.1 %
150.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2011r 0.1 %
151.  Koordynatorzy Do Spraw Dostępności kat. główna 0.1 %
152.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2009r 0.1 %
153.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.11.2007r 0.1 %
154.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2011r 0.1 %
155.  Obowiązek informacyjny kat. główna 0.1 %
156.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.08.2009r 0.1 %
157.  Wybory Prezydenta RP - 2015r. kat. główna 0.1 %
158.   Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0 %
159.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2009r 0 %
160.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
161.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.11.2009r 0 %
162.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
163.  Dostęp do informacji publicznej kat. główna 0 %
164.   Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0 %
165.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.12.2010r 0 %
166.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
167.  Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. kat. główna 0 %
168.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.10.2010r 0 %
169.  Wybory samorządowe 2014r. kat. główna 0 %
170.  2010 rok 0 %
171.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2010r 0 %
172.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.05.2011r 0 %
173.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. kat. główna 0 %
174.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2010r 0 %
175.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0 %
176.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.10.2009r 0 %
177.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4.03.2011r 0 %
178.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.05.2009r 0 %
179.  rok 2004 0 %
180.  2011 rok 0 %
181.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 0 %
182.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2010r 0 %
183.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24.06.2010r 0 %
184.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2011r 0 %
185.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09.09.2010r 0 %
186.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 9.09.2011r 0 %
187.  Wybory do PE - 2014 kat. główna 0 %
188.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.10.2011r 0 %
189.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.01.2012r 0 %
190.  Budżet 2023 kat. główna 0 %
191.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2011r 0 %
192.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 2.03.2012r 0 %
193.  2009 rok 0 %
194.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.04.2012r 0 %
195.  2008 rok 0 %
196.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.05.2012r 0 %
197.  Jednostki pomocnicze gminy i organy jednostek pomocniczych 0 %
198.  Organy samorządu mieszkańców wsi 2003-2007 0 %
199.  Ponowne wykorzystywanie kat. główna 0 %
200.  Podstawowe informacje 0 %
201.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
202.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
203.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
204.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
205.  Skład osobowy Zarządu 0 %
206.  Uchwały Zarządu 0 %
207.  Posiedzenia Zarządu 0 %
208.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 października 2018r 0 %
209.  Sobólski Krzysztof 0 %
210.  Koło Łowieckie - Poręba 0 %
211.  Stróżecka Emilia 0 %
212.  Trzebuniak Aurelia 0 %
213.  Zacłona Witold 0 %
214.  Zając Zbigniew 0 %
215.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 grudnia 2018 0 %
216.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2018 0 %
217.  Papaj Anna 0 %
218.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 lutego 2019 0 %
219.  Petycje 2018 0 %
220.  Protokoły z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-23 0 %
221.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - kadencja 2018-23 0 %
222.  2020 rok 0 %
223.  Koło Łowieckie - Ostaniec 0 %
224.  Zarządzenia 2018 - 2023 0 %
225.  Smoleń Małgorzata 0 %
226.  Seweryn Krzysztof 0 %
227.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 listopada 2018 0 %
228.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2018-23 0 %
229.  Boniszewski Mariusz 0 %
230.  Szymocha Przemysław 0 %
231.  Ibek Stanisław 0 %
232.  Klauzula informacyjna 0 %
233.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 03 grudnia 2018 0 %
234.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
235.  Leśniak Tomasz 0 %
236.  Maciążek Bogumiła 0 %
237.  Koło Łowieckie - Orle Gniazdo 0 %
238.  Muchowicz Marcin 0 %
239.  Koło Łowieckie - DUBLET 0 %
240.  Makieła Katarzyna 0 %
241.  Nagrania obrad Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
242.  Projekty uchwał Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
243.  XL sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 03 lutego 2023 0 %
244.  Ogłoszenia o terminach sesji - kadencja 2018-23 0 %
245.  Wyniki głosowań - kadencja 2018-23 0 %
246.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-23 0 %
247.  APP Rudniki 2022 0 %
248.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 czerwca 2022 0 %
249.  XXXII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 7 czerwca 2022 0 %
250.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2021 rok - kadencja 2018-23 0 %
251.  APP Zdów 2022 0 %
252.  Petycje 2022 0 %
253.  XXXI sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 19 kwietnia 2022 0 %
254.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 marca 2022 0 %
255.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 lutego 2022 0 %
256.  Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 0 %
257.  Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 zł 0 %
258.  APP Morsko 2022 0 %
259.  Oświadczenia majątkowe 2022 0 %
260.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2022 0 %
261.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 listopada 2022 0 %
262.  APP Hucisko 2022 0 %
263.  APP Skałka 2022 0 %
264.  APP Rzędkowice 2022 0 %
265.  APP Parkoszowice 2022 0 %
266.  APP Góra Włodowska 2022 0 %
267.  APP Włodowice 2022 0 %
268.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 października 2022 0 %
269.  XXXV sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 26 września 2022 0 %
270.  2022 rok 0 %
271.  Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000 zł 0 %
272.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08 listopada 2021 0 %
273.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 02 września 2021 0 %
274.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2020 0 %
275.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł 0 %
276.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł 0 %
277.  XXXIX sesja Rady Miejskiej Włodowice z dnia 31 stycznia 2023 0 %
278.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-23 0 %
279.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
280.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2019 rok - kadencja 2018-23 0 %
281.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 marca 2019 0 %
282.  Petycje 2019 0 %
283.  Petycje 2023 0 %
284.  Plan postępowań 0 %
285.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09 listopada 2020 0 %
286.  Zamówienia publiczne 2023 0 %
287.  Oświadczenia majątkowe 2021 0 %
288.  Koło Łowieckie - DZIK 0 %
289.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 czerwca 2021 0 %
290.  2021 rok 0 %
291.  APP Włodowice 0 %
292.  APP Zdów 0 %
293.  Akty planowania przestrzennego 0 %
294.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2020 rok - kadencja 2018-23 0 %
295.  XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 06 maja 2021 0 %
296.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2022 0 %
297.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia - kadencja 2018-23 0 %
298.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
299.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice VII kadencji 0 %
300.  2014 rok 0 %
301.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 lutego 2014r 0 %
302.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 stycznia 2014r 0 %
303.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2013r 0 %
304.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 listopada 2013r 0 %
305.  2013 rok 0 %
306.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r 0 %
307.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2013r 0 %
308.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 0 %
309.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 marca 2013r 0 %
310.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 marca 2014r 0 %
311.  Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 0 %
312.  Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 0 %
313.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 1 grudnia 2014r 0 %
314.  Projekty uchwał RGW VII kadencji 0 %
315.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2019 0 %
316.  XL sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 5 listopada 2014r 0 %
317.  XXXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 października 2014r 0 %
318.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 sierpnia 2014r 0 %
319.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 lipca 2014r 0 %
320.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 czerwca 2014r 0 %
321.  XXXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2014r 0 %
322.  2019 rok 0 %
323.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 marca 2013r 0 %
324.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 stycznia 2013r 0 %
325.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 12 sierpnia 2020 0 %
326.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 października 2019 0 %
327.  Petycje 2020 0 %
328.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2019 0 %
329.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2021 0 %
330.  Petycje 2021 0 %
331.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 stycznia 2021 0 %
332.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 grudnia 2020 0 %
333.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23 czerwca 2020 0 %
334.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24 lutego 2020 0 %
335.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 sierpnia 2019 0 %
336.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
337.  XIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 08 stycznia 2020 0 %
338.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r 0 %
339.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r 0 %
340.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 listopada 2012r 0 %
341.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2012r 0 %
342.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 września 2012r 0 %
343.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 04 września 2012r 0 %
344.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.06.2012r 0 %
345.  2012 rok 0 %
346.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2019 0 %
347.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020 0 %
348.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6 lutego 2018r 0 %
349.  Zarządzenia 2014 - 2018 0 %
350.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
351.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r 0 %
352.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2016 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
353.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 czerwca 2017r 0 %
354.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
355.  2017 rok 0 %
356.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2017r 0 %
357.  Petycje 2017 0 %
358.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2017r 0 %
359.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 grudnia 2016r 0 %
360.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 grudnia 2016r 0 %
361.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2017r 0 %
362.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2017r 0 %
363.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2017r 0 %
364.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 września 2018r 0 %
365.  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach 0 %
366.  SERWIS wybory2018.pkw.gov.pl 0 %
367.  Strony internetowe Krajowego Biura Wyborczego i Delegatury KBW w Katowicach 0 %
368.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 sierpnia 2018r 0 %
369.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 czerwca 2018r 0 %
370.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
371.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018r 0 %
372.  2018 rok 0 %
373.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2017 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
374.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r 0 %
375.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2016r 0 %
376.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 sierpnia 2015r 0 %
377.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r 0 %
378.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015r 0 %
379.  2015 rok 0 %
380.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015r 0 %
381.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2015r 0 %
382.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
383.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
384.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
385.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2014r 0 %
386.  Zamówienia publiczne 2022 0 %
387.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 kwietnia 2013r 0 %
388.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2015r 0 %
389.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r 0 %
390.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r 0 %
391.  2016 rok 0 %
392.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016r 0 %
393.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2021 0 %
394.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 marca 2016r 0 %
395.  Petycje 2016 0 %
396.  XXVII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2021 0 %
397.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2015r 0 %
398.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2015r 0 %
399.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 grudnia 2014r 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.