Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Stanowiska 10180 razy
2.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 7402 razy
3.  Statut Szkoły Podstawowej we Włodowicach 7211 razy
4.  STATUT Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach 6996 razy
5.  UCHWAŁA NR 134/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice 5523 razy
6.  Gminna Biblioteka Publiczna 5346 razy
7.  Karty usług 5210 razy
8.  STATUT Gminy Włodowice 4753 razy
9.  informacje osobowe 4619 razy
10.  Uchwała Nr 103/XIII/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice oraz nadania mu statutu 4422 razy
11.  Statut Przedszkola we Włodowicach 4207 razy
12.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Włodowice 4195 razy
13.  Skład osobowy 3946 razy
14.  Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach 3855 razy
15.  Statut 3784 razy
16.  Jednostki Pomocnicze Gminy Włodowice 3670 razy
17.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3648 razy
18.  Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice 3267 razy
19.  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków 3185 razy
20.  Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 3167 razy
21.  Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016 3156 razy
22.  UCHWAŁA NR 136/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice 3147 razy
23.  Ogłoszenie o zamówieniu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych 3059 razy
24.  Informacje o Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 2901 razy
25.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Włodowice 2763 razy
26.  UCHWAŁA NR 132/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morsko w Gminie Włodowice 2463 razy
27.  Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 2439 razy
28.  Tłumacz dla osób niesłyszących 2245 razy
29.  UCHWAŁA NR 138/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice 2179 razy
30.  UCHWAŁA NR 139/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zdów w Gminie Włodowice 2110 razy
W sumie 125048 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 16.2 %
2.  Aktualności kat. główna 7.8 %
3.  Rada Gminy kat. główna 7.6 %
4.  Wójt Gminy kat. główna 5.2 %
5.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.7 %
6.  Urząd Gminy kat. główna 2.3 %
7.  Uchwały RGW - kadencja 2006-2010 kat. główna 1.9 %
8.  Uchwały RGW - kadencja 2010-2014 kat. główna 1.8 %
9.  Uchwały RGW - kadencja 2018-2023 kat. główna 1.7 %
10.  Uchwały RGW - kadencja 2014-2018 kat. główna 1.6 %
11.  Sprawdzanie stanu sprawy kat. główna 1.5 %
12.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.3 %
13.  Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kat. główna 1.3 %
14.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice w kadencji 2006-2010 1.1 %
15.  Gimnazjum Włodowice 1 %
16.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1 %
17.  Protokoły z komisji rewizyjnej Rady Gminy Włodowice 1 %
18.  Protokoły z komisji finansów, gospodarki i mienia Rady Gminy Włodowice 0.9 %
19.  ODPADY KOMUNALNE kat. główna 0.9 %
20.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.9 %
21.  Nabór na stanowiska pracy kat. główna 0.8 %
22.  Protokoły z komisji spraw społecznych Rady Gminy Włodowice 0.8 %
23.  Pomoc publiczna kat. główna 0.8 %
24.  Dług Gminy Włodowice kat. główna 0.8 %
25.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.8 %
26.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach 0.7 %
27.  Środki pomocowe kat. główna 0.7 %
28.  Dane kat. główna 0.7 %
29.  Protokoły z kontroli kat. główna 0.7 %
30.  Kadra kierownicza kat. główna 0.6 %
31.  Szkoła Podstawowa we Włodowicach 0.6 %
32.  Statut kat. główna 0.6 %
33.  Plany, programy, zamierzenia kat. główna 0.6 %
34.  XI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 02.12.2003 r kat. główna 0.6 %
35.  Karty usług kat. główna 0.6 %
36.  Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach 0.6 %
37.  Regulamin kat. główna 0.6 %
38.  Mienie komunalne kat. główna 0.5 %
39.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.5 %
40.  XVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.10.2004r kat. główna 0.5 %
41.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.5 %
42.  XXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.04.2005r kat. główna 0.5 %
43.  Stanowiska - informacje osobowe 0.5 %
44.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.5 %
45.  XXV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.11.2005r kat. główna 0.5 %
46.  Filia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 0.4 %
47.  Szkoła Podstawowa w Rudnikach 0.4 %
48.  XII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 22.01.2004 r kat. główna 0.4 %
49.   XXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 18.02.2005r kat. główna 0.4 %
50.  Informacje osobowe 0.4 %
51.  Procedura budżetowa kat. główna 0.4 %
52.  XVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 09.08.2004 r kat. główna 0.4 %
53.  XIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.03.2004 r kat. główna 0.4 %
54.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
55.  X Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.10.2003 r kat. główna 0.4 %
56.  Zarządzenia Wójta 0.4 %
57.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
58.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 0.4 %
59.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18.12.2006r 0.4 %
60.  Przedszkole we Włodowicach 0.3 %
61.  Budżet 2011 kat. główna 0.3 %
62.  XXVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 14.02.2006r kat. główna 0.3 %
63.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23.02.2007r 0.3 %
64.  XXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2005r kat. główna 0.3 %
65.  XX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2004r kat. główna 0.3 %
66.  ORGANY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 0.3 %
67.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.3 %
68.  XXVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2005r kat. główna 0.3 %
69.  XXIX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 26.04.2006r kat. główna 0.3 %
70.  XXVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 21.12.2005r kat. główna 0.3 %
71.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2007r 0.3 %
72.  XXX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2006r kat. główna 0.3 %
73.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2008r 0.3 %
74.  Skład osobowy 0.3 %
75.  Budżet 2010 kat. główna 0.3 %
76.  JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WŁODOWICE 0.3 %
77.  Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach. Filia w Rudnikach 0.3 %
78.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.3 %
79.  XXXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 25.10.2006r kat. główna 0.3 %
80.  Struktura organizacyjna 0.3 %
81.  Petycje kat. główna 0.3 %
82.  XXIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 30.08.2005r kat. główna 0.3 %
83.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.3 %
84.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2007r 0.2 %
85.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.08.2007r 0.2 %
86.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
87.  Organ stanowiący 0.2 %
88.   XVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 19.07.2004 r kat. główna 0.2 %
89.  Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach 0.2 %
90.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2008r 0.2 %
91.  Organ wykonawczy 0.2 %
92.  Przewodniczący Rady 0.2 %
93.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.2 %
94.  Budżet 2012 kat. główna 0.2 %
95.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2007r 0.2 %
96.  IX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 15.09.2003 r kat. główna 0.2 %
97.  XIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 27.04.2004 r kat. główna 0.2 %
98.  VIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.08.2003 r kat. główna 0.2 %
99.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.2 %
100.  Koła Łowieckie kat. główna 0.2 %
101.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.11.2006r 0.2 %
102.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2006r 0.2 %
103.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.06.2008r 0.2 %
104.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007r 0.2 %
105.  XXXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 07.09.2006r kat. główna 0.2 %
106.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2007r 0.2 %
107.  Zadania i kompetencje 0.2 %
108.  XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r kat. główna 0.2 %
109.  Zadania i kompetencje 0.2 %
110.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.02.2009r 0.2 %
111.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.02.2008r 0.2 %
112.  Budżet 2018 kat. główna 0.2 %
113.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2008r 0.2 %
114.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
115.  XXXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.09.2006r kat. główna 0.2 %
116.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.02.2010r 0.2 %
117.  Wybory Prezydenckie 2020 kat. główna 0.1 %
118.  Budżet 2013 kat. główna 0.1 %
119.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 06.12.2006r 0.1 %
120.  Budżet 2016 kat. główna 0.1 %
121.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 05.12.2007r 0.1 %
122.  Budżet 2019 kat. główna 0.1 %
123.   Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
124.  Gospodarka nieruchomościami i Rolnictwo kat. główna 0.1 %
125.  Kompetencje Przewodniczącego Rady 0.1 %
126.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2008r 0.1 %
127.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08.12.2008r 0.1 %
128.  Budżet 2014 kat. główna 0.1 %
129.  Scalenie wsi Rudniki kat. główna 0.1 %
130.  Komisje Rady 0.1 %
131.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15.12.2009r 0.1 %
132.  Budżet 2020 kat. główna 0.1 %
133.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r. kat. główna 0.1 %
134.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.01.2011r 0.1 %
135.  rok 2003 0.1 %
136.  Wybory do PE - 2019 kat. główna 0.1 %
137.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2009r 0.1 %
138.  Budżet 2021 kat. główna 0.1 %
139.  Budżet 2017 kat. główna 0.1 %
140.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.1 %
141.  Budżet 2015 kat. główna 0.1 %
142.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
143.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2011r 0.1 %
144.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2009r 0.1 %
145.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.11.2007r 0.1 %
146.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2011r 0.1 %
147.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.08.2009r 0.1 %
148.   Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
149.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2009r 0.1 %
150.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.11.2009r 0.1 %
151.   Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
152.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.12.2010r 0.1 %
153.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.10.2010r 0.1 %
154.  2010 rok 0.1 %
155.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2010r 0.1 %
156.  Czystsze powietrze kat. główna 0.1 %
157.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.05.2011r 0.1 %
158.  Regulamin wynajmu świetlic wiejskich kat. główna 0.1 %
159.  Raport o stanie Gminy kat. główna 0 %
160.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2010r 0 %
161.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.10.2009r 0 %
162.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4.03.2011r 0 %
163.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.05.2009r 0 %
164.  rok 2004 0 %
165.  Ochrona zwierząt kat. główna 0 %
166.  2011 rok 0 %
167.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 0 %
168.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2010r 0 %
169.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24.06.2010r 0 %
170.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
171.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2011r 0 %
172.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09.09.2010r 0 %
173.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 9.09.2011r 0 %
174.  Koordynatorzy Do Spraw Dostępności kat. główna 0 %
175.  Obowiązek informacyjny kat. główna 0 %
176.  Wybory Prezydenta RP - 2015r. kat. główna 0 %
177.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.10.2011r 0 %
178.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
179.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.01.2012r 0 %
180.  Dostęp do informacji publicznej kat. główna 0 %
181.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
182.  Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. kat. główna 0 %
183.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2011r 0 %
184.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. kat. główna 0 %
185.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 2.03.2012r 0 %
186.  Wybory samorządowe 2014r. kat. główna 0 %
187.  2009 rok 0 %
188.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.04.2012r 0 %
189.  2008 rok 0 %
190.  Wybory do PE - 2014 kat. główna 0 %
191.  Nadanie miejscowości Włodowice statusu miasta kat. główna 0 %
192.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.05.2012r 0 %
193.  Jednostki pomocnicze gminy i organy jednostek pomocniczych 0 %
194.  Organy samorządu mieszkańców wsi 2003-2007 0 %
195.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0 %
196.  Podstawowe informacje 0 %
197.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
198.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
199.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
200.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
201.  Uchwały Zarządu 0 %
202.  Skład osobowy Zarządu 0 %
203.  Posiedzenia Zarządu 0 %
204.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 października 2018r 0 %
205.  Koło Łowieckie - Ostaniec 0 %
206.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2018-23 0 %
207.  Ogłoszenia o terminach sesji - kadencja 2018-23 0 %
208.  Koło Łowieckie - Poręba 0 %
209.  Nagrania obrad Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
210.  Koło Łowieckie - Orle Gniazdo 0 %
211.  Projekty uchwał Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
212.  Koło Łowieckie - DUBLET 0 %
213.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 listopada 2018 0 %
214.  Petycje 2018 0 %
215.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
216.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r 0 %
217.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2017r 0 %
218.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2017r 0 %
219.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6 lutego 2018r 0 %
220.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2017r 0 %
221.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2017 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
222.  2018 rok 0 %
223.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018r 0 %
224.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2017r 0 %
225.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 czerwca 2018r 0 %
226.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 sierpnia 2018r 0 %
227.  Strony internetowe Krajowego Biura Wyborczego i Delegatury KBW w Katowicach 0 %
228.  SERWIS wybory2018.pkw.gov.pl 0 %
229.  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach 0 %
230.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 września 2018r 0 %
231.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
232.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
233.  Wyniki głosowań - kadencja 2018-23 0 %
234.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 02 września 2021 0 %
235.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-23 0 %
236.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
237.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2019 rok - kadencja 2018-23 0 %
238.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 marca 2019 0 %
239.  Petycje 2019 0 %
240.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia - kadencja 2018-23 0 %
241.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-23 0 %
242.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 lutego 2019 0 %
243.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2020 0 %
244.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09 listopada 2020 0 %
245.  2020 rok 0 %
246.  Oświadczenia majątkowe 2021 0 %
247.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 czerwca 2021 0 %
248.  2021 rok 0 %
249.  APP Włodowice 0 %
250.  APP Zdów 0 %
251.  Akty planowania przestrzennego 0 %
252.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2020 rok - kadencja 2018-23 0 %
253.  XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 06 maja 2021 0 %
254.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - kadencja 2018-23 0 %
255.  Protokoły z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-23 0 %
256.  Zarządzenia 2018 - 2023 0 %
257.  Makieła Katarzyna 0 %
258.  Maciążek Bogumiła 0 %
259.  Leśniak Tomasz 0 %
260.  Boniszewski Mariusz 0 %
261.  Szymocha Przemysław 0 %
262.  Ibek Stanisław 0 %
263.  Klauzula informacyjna 0 %
264.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 03 grudnia 2018 0 %
265.  Muchowicz Marcin 0 %
266.  Papaj Anna 0 %
267.  Seweryn Krzysztof 0 %
268.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2018 0 %
269.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 grudnia 2018 0 %
270.  Zając Zbigniew 0 %
271.  Zacłona Witold 0 %
272.  Trzebuniak Aurelia 0 %
273.  Stróżecka Emilia 0 %
274.  Sobólski Krzysztof 0 %
275.  Smoleń Małgorzata 0 %
276.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
277.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2019 0 %
278.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 lutego 2014r 0 %
279.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 stycznia 2014r 0 %
280.  Petycje 2021 0 %
281.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2013r 0 %
282.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 listopada 2013r 0 %
283.  2013 rok 0 %
284.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r 0 %
285.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2013r 0 %
286.  2014 rok 0 %
287.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 marca 2014r 0 %
288.  Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 0 %
289.  XL sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 5 listopada 2014r 0 %
290.  XXXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 października 2014r 0 %
291.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 sierpnia 2014r 0 %
292.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 lipca 2014r 0 %
293.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 czerwca 2014r 0 %
294.  XXXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2014r 0 %
295.  2019 rok 0 %
296.  Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 0 %
297.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2021 0 %
298.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 0 %
299.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 kwietnia 2013r 0 %
300.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.06.2012r 0 %
301.  2012 rok 0 %
302.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 października 2019 0 %
303.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2019 0 %
304.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 12 sierpnia 2020 0 %
305.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 sierpnia 2019 0 %
306.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
307.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020 0 %
308.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 04 września 2012r 0 %
309.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 września 2012r 0 %
310.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2012r 0 %
311.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 marca 2013r 0 %
312.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 marca 2013r 0 %
313.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2019 0 %
314.  Petycje 2020 0 %
315.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 stycznia 2013r 0 %
316.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r 0 %
317.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r 0 %
318.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 listopada 2012r 0 %
319.  XIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 08 stycznia 2020 0 %
320.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2016 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
321.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r 0 %
322.  2016 rok 0 %
323.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016r 0 %
324.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2015 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
325.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 marca 2016r 0 %
326.  Petycje 2016 0 %
327.  Oświadczenia majątkowe 2015 0 %
328.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23 czerwca 2020 0 %
329.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24 lutego 2020 0 %
330.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r 0 %
331.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2016r 0 %
332.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 czerwca 2017r 0 %
333.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
334.  2017 rok 0 %
335.  Petycje 2017 0 %
336.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2017r 0 %
337.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 grudnia 2016r 0 %
338.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 grudnia 2016r 0 %
339.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r 0 %
340.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2015r 0 %
341.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2015r 0 %
342.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2015r 0 %
343.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2014 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
344.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2014r 0 %
345.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 grudnia 2014r 0 %
346.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 stycznia 2021 0 %
347.  Zarządzenia 2014 - 2018 0 %
348.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice VII kadencji 0 %
349.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 1 grudnia 2014r 0 %
350.  Projekty uchwał RGW VII kadencji 0 %
351.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
352.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
353.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
354.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 grudnia 2020 0 %
355.  Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 - kadencja 2014 - 2018 0 %
356.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 sierpnia 2015r 0 %
357.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r 0 %
358.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015r 0 %
359.  2015 rok 0 %
360.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015r 0 %
361.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2015r 0 %
362.  Oświadczenia majątkowe 2014 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.