Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Stanowiska 10469 razy
2.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 7792 razy
3.  Statut Szkoły Podstawowej we Włodowicach 7484 razy
4.  STATUT Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach 7160 razy
5.  UCHWAŁA NR 134/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice 5747 razy
6.  Gminna Biblioteka Publiczna 5534 razy
7.  Karty usług 5414 razy
8.  STATUT Gminy Włodowice 4878 razy
9.  informacje osobowe 4790 razy
10.  Uchwała Nr 103/XIII/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice oraz nadania mu statutu 4541 razy
11.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Włodowice 4416 razy
12.  Statut Przedszkola we Włodowicach 4347 razy
13.  Skład osobowy 4096 razy
14.  Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach 3982 razy
15.  Statut 3904 razy
16.  Jednostki Pomocnicze Gminy Włodowice 3797 razy
17.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3763 razy
18.  Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice 3626 razy
19.  Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016 3427 razy
20.  UCHWAŁA NR 136/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice 3332 razy
21.  Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 3302 razy
22.  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków 3283 razy
23.  Ogłoszenie o zamówieniu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych 3220 razy
24.  Informacje o Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 3008 razy
25.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Włodowice 2961 razy
26.  UCHWAŁA NR 132/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morsko w Gminie Włodowice 2614 razy
27.  Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 2569 razy
28.  UCHWAŁA NR 138/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice 2351 razy
29.  Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2297 razy
30.  UCHWAŁA NR 139/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zdów w Gminie Włodowice 2236 razy
W sumie 130340 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.5 %
2.  Rada Gminy kat. główna 9.8 %
3.  Wójt Gminy kat. główna 7.1 %
4.  Aktualności kat. główna 7 %
5.  Jednostki organizacyjne kat. główna 3.1 %
6.  Uchwały RGW - kadencja 2018-2023 kat. główna 2.7 %
7.  Urząd Gminy kat. główna 2.4 %
8.  Uchwały RGW - kadencja 2010-2014 kat. główna 2.4 %
9.  Uchwały RGW - kadencja 2006-2010 kat. główna 2.2 %
10.  Uchwały RGW - kadencja 2014-2018 kat. główna 2.1 %
11.  Nabór na stanowiska pracy kat. główna 1.4 %
12.  Konsultacje społeczne kat. główna 1.3 %
13.  ODPADY KOMUNALNE kat. główna 1.2 %
14.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.1 %
15.  Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kat. główna 1.1 %
16.  Sprawdzanie stanu sprawy kat. główna 1.1 %
17.  Ochrona Środowiska kat. główna 1 %
18.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1 %
19.  Środki pomocowe kat. główna 0.9 %
20.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice w kadencji 2006-2010 0.8 %
21.  Protokoły z kontroli kat. główna 0.8 %
22.  Gimnazjum Włodowice 0.7 %
23.  Protokoły z komisji rewizyjnej Rady Gminy Włodowice 0.7 %
24.  Protokoły z komisji finansów, gospodarki i mienia Rady Gminy Włodowice 0.7 %
25.  Dług Gminy Włodowice kat. główna 0.7 %
26.  Pomoc publiczna kat. główna 0.6 %
27.  Protokoły z komisji spraw społecznych Rady Gminy Włodowice 0.6 %
28.  Zamówienia Publiczne kat. główna 0.6 %
29.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach 0.5 %
30.  Plany, programy, zamierzenia kat. główna 0.5 %
31.  Dane kat. główna 0.5 %
32.  Statut kat. główna 0.5 %
33.  XI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 02.12.2003 r kat. główna 0.5 %
34.  Karty usług kat. główna 0.5 %
35.  Kadra kierownicza kat. główna 0.5 %
36.  Szkoła Podstawowa we Włodowicach 0.5 %
37.  Regulamin kat. główna 0.5 %
38.  XVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.10.2004r kat. główna 0.4 %
39.  Mienie komunalne kat. główna 0.4 %
40.  Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach 0.4 %
41.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.4 %
42.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
43.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.4 %
44.  XXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.04.2005r kat. główna 0.4 %
45.  XXV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.11.2005r kat. główna 0.4 %
46.  XII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 22.01.2004 r kat. główna 0.4 %
47.   XXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 18.02.2005r kat. główna 0.4 %
48.  Stanowiska - informacje osobowe 0.3 %
49.  Petycje kat. główna 0.3 %
50.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.3 %
51.  Procedura budżetowa kat. główna 0.3 %
52.  Filia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 0.3 %
53.  Szkoła Podstawowa w Rudnikach 0.3 %
54.  Budżet 2011 kat. główna 0.3 %
55.  XVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 09.08.2004 r kat. główna 0.3 %
56.  Informacje osobowe 0.3 %
57.  X Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.10.2003 r kat. główna 0.3 %
58.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.3 %
59.  XIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.03.2004 r kat. główna 0.3 %
60.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.3 %
61.  Zarządzenia Wójta 0.3 %
62.  Koła Łowieckie kat. główna 0.3 %
63.  XXVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 14.02.2006r kat. główna 0.3 %
64.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 0.3 %
65.  Budżet 2010 kat. główna 0.3 %
66.  XX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2004r kat. główna 0.3 %
67.  XXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2005r kat. główna 0.3 %
68.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18.12.2006r 0.3 %
69.  XXVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2005r kat. główna 0.3 %
70.  Przedszkole we Włodowicach 0.3 %
71.  XXVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 21.12.2005r kat. główna 0.3 %
72.  XXIX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 26.04.2006r kat. główna 0.3 %
73.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23.02.2007r 0.2 %
74.  XXX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2006r kat. główna 0.2 %
75.  ORGANY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 0.2 %
76.  Budżet 2012 kat. główna 0.2 %
77.  Gospodarka nieruchomościami i Rolnictwo kat. główna 0.2 %
78.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2007r 0.2 %
79.  XXXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 25.10.2006r kat. główna 0.2 %
80.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.2 %
81.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2008r 0.2 %
82.  Skład osobowy 0.2 %
83.  Budżet 2018 kat. główna 0.2 %
84.  JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WŁODOWICE 0.2 %
85.  Budżet 2013 kat. główna 0.2 %
86.  Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach. Filia w Rudnikach 0.2 %
87.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.2 %
88.  Struktura organizacyjna 0.2 %
89.  XXIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 30.08.2005r kat. główna 0.2 %
90.  Wybory Prezydenckie 2020 kat. główna 0.2 %
91.  Budżet 2016 kat. główna 0.2 %
92.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2007r 0.2 %
93.  Budżet 2021 kat. główna 0.2 %
94.  Budżet 2019 kat. główna 0.2 %
95.  Budżet 2014 kat. główna 0.2 %
96.   XVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 19.07.2004 r kat. główna 0.2 %
97.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.08.2007r 0.2 %
98.  VIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.08.2003 r kat. główna 0.2 %
99.  XIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 27.04.2004 r kat. główna 0.2 %
100.  IX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 15.09.2003 r kat. główna 0.2 %
101.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
102.  Budżet 2020 kat. główna 0.2 %
103.  Organ stanowiący 0.2 %
104.  Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach 0.2 %
105.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.2 %
106.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2008r 0.2 %
107.  Organ wykonawczy 0.2 %
108.  Przewodniczący Rady 0.2 %
109.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.2 %
110.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2007r 0.2 %
111.  Scalenie wsi Rudniki kat. główna 0.1 %
112.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r. kat. główna 0.1 %
113.  Budżet 2017 kat. główna 0.1 %
114.  Wybory do PE - 2019 kat. główna 0.1 %
115.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
116.  XXXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 07.09.2006r kat. główna 0.1 %
117.  Budżet 2015 kat. główna 0.1 %
118.  XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r kat. główna 0.1 %
119.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.11.2006r 0.1 %
120.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2006r 0.1 %
121.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.06.2008r 0.1 %
122.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007r 0.1 %
123.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2007r 0.1 %
124.  Zadania i kompetencje 0.1 %
125.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
126.  Zadania i kompetencje 0.1 %
127.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.02.2009r 0.1 %
128.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.02.2008r 0.1 %
129.  XXXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.09.2006r kat. główna 0.1 %
130.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2008r 0.1 %
131.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
132.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.02.2010r 0.1 %
133.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 06.12.2006r 0.1 %
134.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 05.12.2007r 0.1 %
135.   Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
136.  Kompetencje Przewodniczącego Rady 0.1 %
137.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2008r 0.1 %
138.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08.12.2008r 0.1 %
139.  Komisje Rady 0.1 %
140.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15.12.2009r 0.1 %
141.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.01.2011r 0.1 %
142.  rok 2003 0.1 %
143.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2009r 0.1 %
144.  Raport o stanie Gminy kat. główna 0.1 %
145.  Ochrona zwierząt kat. główna 0.1 %
146.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2011r 0.1 %
147.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.11.2007r 0.1 %
148.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2009r 0.1 %
149.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2011r 0.1 %
150.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.08.2009r 0.1 %
151.  Regulamin wynajmu świetlic wiejskich kat. główna 0.1 %
152.   Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
153.  Czystsze powietrze kat. główna 0.1 %
154.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2009r 0.1 %
155.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.11.2009r 0.1 %
156.  Nadanie miejscowości Włodowice statusu miasta kat. główna 0.1 %
157.   Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
158.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.12.2010r 0.1 %
159.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
160.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.10.2010r 0 %
161.  Obowiązek informacyjny kat. główna 0 %
162.  Koordynatorzy Do Spraw Dostępności kat. główna 0 %
163.  2010 rok 0 %
164.  Wybory Prezydenta RP - 2015r. kat. główna 0 %
165.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2010r 0 %
166.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.05.2011r 0 %
167.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
168.  Dostęp do informacji publicznej kat. główna 0 %
169.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2010r 0 %
170.  Budżet 2022 kat. główna 0 %
171.  Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. kat. główna 0 %
172.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
173.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.10.2009r 0 %
174.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4.03.2011r 0 %
175.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.05.2009r 0 %
176.  rok 2004 0 %
177.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. kat. główna 0 %
178.  2011 rok 0 %
179.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 0 %
180.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2010r 0 %
181.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24.06.2010r 0 %
182.  Wybory samorządowe 2014r. kat. główna 0 %
183.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2011r 0 %
184.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09.09.2010r 0 %
185.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 9.09.2011r 0 %
186.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.10.2011r 0 %
187.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.01.2012r 0 %
188.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0 %
189.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2011r 0 %
190.  Wybory do PE - 2014 kat. główna 0 %
191.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 2.03.2012r 0 %
192.  2009 rok 0 %
193.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.04.2012r 0 %
194.  2008 rok 0 %
195.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.05.2012r 0 %
196.  Jednostki pomocnicze gminy i organy jednostek pomocniczych 0 %
197.  Organy samorządu mieszkańców wsi 2003-2007 0 %
198.  Podstawowe informacje 0 %
199.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
200.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
201.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
202.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
203.  Skład osobowy Zarządu 0 %
204.  Uchwały Zarządu 0 %
205.  Posiedzenia Zarządu 0 %
206.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 października 2018r 0 %
207.  Wyniki głosowań - kadencja 2018-23 0 %
208.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
209.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 03 grudnia 2018 0 %
210.  Klauzula informacyjna 0 %
211.  Ibek Stanisław 0 %
212.  Szymocha Przemysław 0 %
213.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6 lutego 2018r 0 %
214.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018r 0 %
215.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
216.  Boniszewski Mariusz 0 %
217.  Leśniak Tomasz 0 %
218.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2018-23 0 %
219.  Maciążek Bogumiła 0 %
220.  Makieła Katarzyna 0 %
221.  Muchowicz Marcin 0 %
222.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 czerwca 2018r 0 %
223.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 sierpnia 2018r 0 %
224.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
225.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
226.  Koło Łowieckie - Ostaniec 0 %
227.  Koło Łowieckie - Poręba 0 %
228.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 września 2018r 0 %
229.  Koło Łowieckie - Orle Gniazdo 0 %
230.  Petycje 2018 0 %
231.  Koło Łowieckie - DUBLET 0 %
232.  Nagrania obrad Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
233.  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach 0 %
234.  Projekty uchwał Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
235.  Ogłoszenia o terminach sesji - kadencja 2018-23 0 %
236.  SERWIS wybory2018.pkw.gov.pl 0 %
237.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 listopada 2018 0 %
238.  Strony internetowe Krajowego Biura Wyborczego i Delegatury KBW w Katowicach 0 %
239.  Papaj Anna 0 %
240.  Seweryn Krzysztof 0 %
241.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 czerwca 2022 0 %
242.  Oświadczenia majątkowe 2021 0 %
243.  Koło Łowieckie - DZIK 0 %
244.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 czerwca 2021 0 %
245.  2021 rok 0 %
246.  APP Włodowice 0 %
247.  APP Zdów 0 %
248.  Akty planowania przestrzennego 0 %
249.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2020 rok - kadencja 2018-23 0 %
250.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 02 września 2021 0 %
251.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08 listopada 2021 0 %
252.  Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000 zł 0 %
253.  XXXII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 7 czerwca 2022 0 %
254.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2021 rok - kadencja 2018-23 0 %
255.  Petycje 2022 0 %
256.  XXXI sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 19 kwietnia 2022 0 %
257.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 marca 2022 0 %
258.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 lutego 2022 0 %
259.  Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 0 %
260.  Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 zł 0 %
261.  XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 06 maja 2021 0 %
262.  2020 rok 0 %
263.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09 listopada 2020 0 %
264.  Zarządzenia 2018 - 2023 0 %
265.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2018 0 %
266.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 grudnia 2018 0 %
267.  Zając Zbigniew 0 %
268.  Zacłona Witold 0 %
269.  Trzebuniak Aurelia 0 %
270.  Stróżecka Emilia 0 %
271.  Sobólski Krzysztof 0 %
272.  Protokoły z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-23 0 %
273.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - kadencja 2018-23 0 %
274.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 lutego 2019 0 %
275.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2020 0 %
276.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-23 0 %
277.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
278.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2019 rok - kadencja 2018-23 0 %
279.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 marca 2019 0 %
280.  Petycje 2019 0 %
281.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia - kadencja 2018-23 0 %
282.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-23 0 %
283.  Smoleń Małgorzata 0 %
284.  2018 rok 0 %
285.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 września 2012r 0 %
286.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020 0 %
287.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 sierpnia 2014r 0 %
288.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 lipca 2014r 0 %
289.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 czerwca 2014r 0 %
290.  XXXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2014r 0 %
291.  2019 rok 0 %
292.  Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 0 %
293.  Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 0 %
294.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 marca 2014r 0 %
295.  XXXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 października 2014r 0 %
296.  XL sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 5 listopada 2014r 0 %
297.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 października 2019 0 %
298.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2014r 0 %
299.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 grudnia 2014r 0 %
300.  Zarządzenia 2014 - 2018 0 %
301.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice VII kadencji 0 %
302.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 1 grudnia 2014r 0 %
303.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 12 sierpnia 2020 0 %
304.  Projekty uchwał RGW VII kadencji 0 %
305.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2019 0 %
306.  2014 rok 0 %
307.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 lutego 2014r 0 %
308.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 stycznia 2014r 0 %
309.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 stycznia 2013r 0 %
310.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r 0 %
311.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r 0 %
312.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 listopada 2012r 0 %
313.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2012r 0 %
314.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 04 września 2012r 0 %
315.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.06.2012r 0 %
316.  2012 rok 0 %
317.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2019 0 %
318.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
319.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 marca 2013r 0 %
320.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2013r 0 %
321.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 listopada 2013r 0 %
322.  2013 rok 0 %
323.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r 0 %
324.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2013r 0 %
325.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 0 %
326.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 kwietnia 2013r 0 %
327.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 sierpnia 2019 0 %
328.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 marca 2013r 0 %
329.  XIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 08 stycznia 2020 0 %
330.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2017 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
331.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24 lutego 2020 0 %
332.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23 czerwca 2020 0 %
333.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 grudnia 2020 0 %
334.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 grudnia 2016r 0 %
335.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 grudnia 2016r 0 %
336.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r 0 %
337.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2016r 0 %
338.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r 0 %
339.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 stycznia 2021 0 %
340.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2017r 0 %
341.  Petycje 2017 0 %
342.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2017r 0 %
343.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2017r 0 %
344.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2017r 0 %
345.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r 0 %
346.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2016 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
347.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 czerwca 2017r 0 %
348.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
349.  2017 rok 0 %
350.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2017r 0 %
351.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r 0 %
352.  2016 rok 0 %
353.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016r 0 %
354.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r 0 %
355.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015r 0 %
356.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2019 0 %
357.  2015 rok 0 %
358.  Petycje 2020 0 %
359.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015r 0 %
360.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2015r 0 %
361.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
362.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
363.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 sierpnia 2015r 0 %
364.  Zamówienia publiczne 2022 0 %
365.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2021 0 %
366.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 marca 2016r 0 %
367.  Petycje 2016 0 %
368.  XXVII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2021 0 %
369.  Petycje 2021 0 %
370.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2015r 0 %
371.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2015r 0 %
372.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2015r 0 %
373.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2021 0 %
374.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.