Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Stanowiska 10033 razy
2.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 7146 razy
3.  Statut Szkoły Podstawowej we Włodowicach 7075 razy
4.  STATUT Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach 6874 razy
5.  UCHWAŁA NR 134/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice 5378 razy
6.  Gminna Biblioteka Publiczna 5220 razy
7.  Karty usług 5027 razy
8.  STATUT Gminy Włodowice 4669 razy
9.  informacje osobowe 4507 razy
10.  Uchwała Nr 103/XIII/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice oraz nadania mu statutu 4351 razy
11.  Statut Przedszkola we Włodowicach 4127 razy
12.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Włodowice 4101 razy
13.  Skład osobowy 3862 razy
14.  Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach 3775 razy
15.  Statut 3730 razy
16.  Jednostki Pomocnicze Gminy Włodowice 3593 razy
17.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 3580 razy
18.  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków 3131 razy
19.  Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice 3110 razy
20.  Wyniki Wyborów Samorządowych 2018 3101 razy
21.  UCHWAŁA NR 136/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice 3043 razy
22.  Ogłoszenie o zamówieniu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych 2997 razy
23.  Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016 2949 razy
24.  Informacje o Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 2844 razy
25.  Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Włodowice 2669 razy
26.  UCHWAŁA NR 132/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morsko w Gminie Włodowice 2381 razy
27.  Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 2365 razy
28.  Tłumacz dla osób niesłyszących 2115 razy
29.  UCHWAŁA NR 138/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice 2059 razy
30.  UCHWAŁA NR 139/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zdów w Gminie Włodowice 2031 razy
W sumie 121843 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.9 %
2.  Aktualności kat. główna 8.5 %
3.  Rada Gminy kat. główna 5.9 %
4.  Wójt Gminy kat. główna 4 %
5.  Jednostki organizacyjne kat. główna 2.3 %
6.  Urząd Gminy kat. główna 2.1 %
7.  Sprawdzanie stanu sprawy kat. główna 1.8 %
8.  Uchwały RGW - kadencja 2006-2010 kat. główna 1.6 %
9.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1.5 %
10.  Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kat. główna 1.4 %
11.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice w kadencji 2006-2010 1.4 %
12.  Uchwały RGW - kadencja 2010-2014 kat. główna 1.4 %
13.  Gimnazjum Włodowice 1.2 %
14.  Protokoły z komisji rewizyjnej Rady Gminy Włodowice 1.2 %
15.  Uchwały RGW - kadencja 2018-2023 kat. główna 1.1 %
16.  Protokoły z komisji finansów, gospodarki i mienia Rady Gminy Włodowice 1.1 %
17.  Uchwały RGW - kadencja 2014-2018 kat. główna 1.1 %
18.  Protokoły z komisji spraw społecznych Rady Gminy Włodowice 1 %
19.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 0.9 %
20.  Pomoc publiczna kat. główna 0.9 %
21.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach 0.9 %
22.  Dług Gminy Włodowice kat. główna 0.8 %
23.  Dane kat. główna 0.8 %
24.  Kadra kierownicza kat. główna 0.8 %
25.  Szkoła Podstawowa we Włodowicach 0.8 %
26.  Statut kat. główna 0.8 %
27.  ODPADY KOMUNALNE kat. główna 0.7 %
28.  Plany, programy, zamierzenia kat. główna 0.7 %
29.  XI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 02.12.2003 r kat. główna 0.7 %
30.  Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach 0.7 %
31.  Karty usług kat. główna 0.7 %
32.  Regulamin kat. główna 0.7 %
33.  Mienie komunalne kat. główna 0.6 %
34.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.6 %
35.  XVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.10.2004r kat. główna 0.6 %
36.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.6 %
37.  Środki pomocowe kat. główna 0.6 %
38.  Stanowiska - informacje osobowe 0.6 %
39.  XXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.04.2005r kat. główna 0.6 %
40.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.6 %
41.  Filia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 0.5 %
42.  Szkoła Podstawowa w Rudnikach 0.5 %
43.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.5 %
44.  Informacje osobowe 0.5 %
45.  XXV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.11.2005r kat. główna 0.5 %
46.  XII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 22.01.2004 r kat. główna 0.5 %
47.   XXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 18.02.2005r kat. główna 0.5 %
48.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.5 %
49.  Protokoły z kontroli kat. główna 0.5 %
50.  Procedura budżetowa kat. główna 0.5 %
51.  XVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 09.08.2004 r kat. główna 0.5 %
52.  XIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.03.2004 r kat. główna 0.5 %
53.  Zarządzenia Wójta 0.4 %
54.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
55.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 0.4 %
56.  X Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.10.2003 r kat. główna 0.4 %
57.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18.12.2006r 0.4 %
58.  Przedszkole we Włodowicach 0.4 %
59.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
60.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23.02.2007r 0.4 %
61.  ORGANY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 0.4 %
62.  XXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2005r kat. główna 0.4 %
63.  XXVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 14.02.2006r kat. główna 0.4 %
64.  XX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2004r kat. główna 0.4 %
65.  XXVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2005r kat. główna 0.4 %
66.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2007r 0.4 %
67.  XXIX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 26.04.2006r kat. główna 0.4 %
68.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2008r 0.4 %
69.  Skład osobowy 0.4 %
70.  XXVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 21.12.2005r kat. główna 0.4 %
71.  Nabór na stanowiska pracy kat. główna 0.4 %
72.  XXX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2006r kat. główna 0.3 %
73.  JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY WŁODOWICE 0.3 %
74.  Budżet 2011 kat. główna 0.3 %
75.  Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach. Filia w Rudnikach 0.3 %
76.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.3 %
77.  Struktura organizacyjna 0.3 %
78.  XXXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 25.10.2006r kat. główna 0.3 %
79.  XXIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 30.08.2005r kat. główna 0.3 %
80.  Budżet 2010 kat. główna 0.3 %
81.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2007r 0.3 %
82.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.3 %
83.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.08.2007r 0.3 %
84.  Przyjęcia interesantów 0.3 %
85.  Organ stanowiący 0.3 %
86.  Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach 0.3 %
87.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2008r 0.3 %
88.  Organ wykonawczy 0.3 %
89.  Przewodniczący Rady 0.3 %
90.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.3 %
91.   XVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 19.07.2004 r kat. główna 0.3 %
92.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2007r 0.2 %
93.  IX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 15.09.2003 r kat. główna 0.2 %
94.  XIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 27.04.2004 r kat. główna 0.2 %
95.  VIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.08.2003 r kat. główna 0.2 %
96.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.2 %
97.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.2 %
98.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.11.2006r 0.2 %
99.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2006r 0.2 %
100.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.06.2008r 0.2 %
101.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007r 0.2 %
102.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2007r 0.2 %
103.  Zadania i kompetencje 0.2 %
104.  XXXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 07.09.2006r kat. główna 0.2 %
105.  Zadania i kompetencje 0.2 %
106.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.02.2009r 0.2 %
107.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.02.2008r 0.2 %
108.  XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r kat. główna 0.2 %
109.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2008r 0.2 %
110.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
111.  Budżet 2012 kat. główna 0.2 %
112.  XXXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.09.2006r kat. główna 0.2 %
113.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.02.2010r 0.2 %
114.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 06.12.2006r 0.2 %
115.  Petycje kat. główna 0.2 %
116.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 05.12.2007r 0.2 %
117.   Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.2 %
118.  Kompetencje Przewodniczącego Rady 0.2 %
119.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2008r 0.2 %
120.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08.12.2008r 0.2 %
121.  Komisje Rady 0.2 %
122.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15.12.2009r 0.1 %
123.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.01.2011r 0.1 %
124.  rok 2003 0.1 %
125.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2009r 0.1 %
126.  Koła Łowieckie kat. główna 0.1 %
127.  Budżet 2018 kat. główna 0.1 %
128.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2011r 0.1 %
129.  Wybory Prezydenckie 2020 kat. główna 0.1 %
130.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2009r 0.1 %
131.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.11.2007r 0.1 %
132.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2011r 0.1 %
133.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.08.2009r 0.1 %
134.  Budżet 2016 kat. główna 0.1 %
135.   Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
136.  Scalenie wsi Rudniki kat. główna 0.1 %
137.  Budżet 2013 kat. główna 0.1 %
138.  Budżet 2019 kat. główna 0.1 %
139.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2009r 0.1 %
140.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.11.2009r 0.1 %
141.  Budżet 2014 kat. główna 0.1 %
142.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r. kat. główna 0.1 %
143.   Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
144.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.12.2010r 0.1 %
145.  Budżet 2020 kat. główna 0.1 %
146.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.10.2010r 0.1 %
147.  Gospodarka nieruchomościami i Rolnictwo kat. główna 0.1 %
148.  Wybory do PE - 2019 kat. główna 0.1 %
149.  Budżet 2017 kat. główna 0.1 %
150.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.1 %
151.  2010 rok 0.1 %
152.  Budżet 2015 kat. główna 0.1 %
153.  Budżet 2021 kat. główna 0.1 %
154.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2010r 0.1 %
155.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.05.2011r 0.1 %
156.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2010r 0.1 %
157.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.1 %
158.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.10.2009r 0.1 %
159.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4.03.2011r 0.1 %
160.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.05.2009r 0.1 %
161.  rok 2004 0 %
162.  2011 rok 0 %
163.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 0 %
164.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2010r 0 %
165.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24.06.2010r 0 %
166.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2011r 0 %
167.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09.09.2010r 0 %
168.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 9.09.2011r 0 %
169.  Regulamin wynajmu świetlic wiejskich kat. główna 0 %
170.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.10.2011r 0 %
171.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.01.2012r 0 %
172.  Czystsze powietrze kat. główna 0 %
173.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2011r 0 %
174.  Raport o stanie Gminy kat. główna 0 %
175.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 2.03.2012r 0 %
176.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
177.  Ochrona zwierząt kat. główna 0 %
178.  Koordynatorzy Do Spraw Dostępności kat. główna 0 %
179.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0 %
180.  Obowiązek informacyjny kat. główna 0 %
181.  Dostęp do informacji publicznej kat. główna 0 %
182.  Wybory Prezydenta RP - 2015r. kat. główna 0 %
183.  2009 rok 0 %
184.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.04.2012r 0 %
185.  Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. kat. główna 0 %
186.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
187.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. kat. główna 0 %
188.  2008 rok 0 %
189.  Wybory samorządowe 2014r. kat. główna 0 %
190.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.05.2012r 0 %
191.  Wybory do PE - 2014 kat. główna 0 %
192.  Jednostki pomocnicze gminy i organy jednostek pomocniczych 0 %
193.  Organy samorządu mieszkańców wsi 2003-2007 0 %
194.  Podstawowe informacje 0 %
195.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
196.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
197.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
198.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
199.  Uchwały Zarządu 0 %
200.  Skład osobowy Zarządu 0 %
201.  Posiedzenia Zarządu 0 %
202.  SERWIS wybory2018.pkw.gov.pl 0 %
203.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 września 2018r 0 %
204.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
205.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
206.  Petycje 2018 0 %
207.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 października 2018r 0 %
208.  Koło Łowieckie - Poręba 0 %
209.  Koło Łowieckie - Ostaniec 0 %
210.  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach 0 %
211.  Strony internetowe Krajowego Biura Wyborczego i Delegatury KBW w Katowicach 0 %
212.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 sierpnia 2018r 0 %
213.  2017 rok 0 %
214.  Oświadczenia majątkowe 2016 0 %
215.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 czerwca 2017r 0 %
216.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2016 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
217.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r 0 %
218.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2017r 0 %
219.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2017r 0 %
220.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2014r 0 %
221.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6 lutego 2018r 0 %
222.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2017r 0 %
223.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2017 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
224.  2018 rok 0 %
225.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018r 0 %
226.  Oświadczenia majątkowe 2017 0 %
227.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 czerwca 2018r 0 %
228.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2017r 0 %
229.  2020 rok 0 %
230.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - kadencja 2018-23 0 %
231.  Protokoły z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-23 0 %
232.  Zarządzenia 2018 - 2023 0 %
233.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2018 0 %
234.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 grudnia 2018 0 %
235.  Zając Zbigniew 0 %
236.  Zacłona Witold 0 %
237.  Trzebuniak Aurelia 0 %
238.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 lutego 2019 0 %
239.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-23 0 %
240.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia - kadencja 2018-23 0 %
241.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09 listopada 2020 0 %
242.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2020 0 %
243.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-23 0 %
244.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
245.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2019 rok - kadencja 2018-23 0 %
246.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 marca 2019 0 %
247.  Petycje 2019 0 %
248.  XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 06 maja 2021 0 %
249.  Stróżecka Emilia 0 %
250.  Sobólski Krzysztof 0 %
251.  Smoleń Małgorzata 0 %
252.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
253.  Wyniki głosowań - kadencja 2018-23 0 %
254.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2018-23 0 %
255.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 listopada 2018 0 %
256.  Ogłoszenia o terminach sesji - kadencja 2018-23 0 %
257.  Projekty uchwał Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
258.  Nagrania obrad Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
259.  Koło Łowieckie - DUBLET 0 %
260.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 03 grudnia 2018 0 %
261.  Klauzula informacyjna 0 %
262.  Ibek Stanisław 0 %
263.  Seweryn Krzysztof 0 %
264.  Papaj Anna 0 %
265.  Muchowicz Marcin 0 %
266.  Makieła Katarzyna 0 %
267.  Maciążek Bogumiła 0 %
268.  Leśniak Tomasz 0 %
269.  Boniszewski Mariusz 0 %
270.  Szymocha Przemysław 0 %
271.  Koło Łowieckie - Orle Gniazdo 0 %
272.  XIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 08 stycznia 2020 0 %
273.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 listopada 2013r 0 %
274.  2013 rok 0 %
275.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r 0 %
276.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2013r 0 %
277.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 stycznia 2021 0 %
278.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 0 %
279.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 kwietnia 2013r 0 %
280.  Petycje 2021 0 %
281.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2013r 0 %
282.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 grudnia 2020 0 %
283.  XXXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2014r 0 %
284.  2019 rok 0 %
285.  Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 0 %
286.  Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 0 %
287.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 marca 2014r 0 %
288.  2014 rok 0 %
289.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 lutego 2014r 0 %
290.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 stycznia 2014r 0 %
291.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 marca 2013r 0 %
292.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 marca 2013r 0 %
293.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2019 0 %
294.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2019 0 %
295.  Petycje 2020 0 %
296.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 października 2019 0 %
297.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 12 sierpnia 2020 0 %
298.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 sierpnia 2019 0 %
299.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
300.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020 0 %
301.  2012 rok 0 %
302.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.06.2012r 0 %
303.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2021 0 %
304.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 stycznia 2013r 0 %
305.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r 0 %
306.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r 0 %
307.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 listopada 2012r 0 %
308.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2012r 0 %
309.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 września 2012r 0 %
310.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 04 września 2012r 0 %
311.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 czerwca 2014r 0 %
312.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 lipca 2014r 0 %
313.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 sierpnia 2014r 0 %
314.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 marca 2016r 0 %
315.  Petycje 2016 0 %
316.  Oświadczenia majątkowe 2015 0 %
317.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2015r 0 %
318.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2015r 0 %
319.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2015r 0 %
320.  Oświadczenia majątkowe Radnych za 2014 - kadencja 2014 - 2018 0 %
321.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 sierpnia 2015r 0 %
322.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2015 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
323.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016r 0 %
324.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2017r 0 %
325.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 grudnia 2016r 0 %
326.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 grudnia 2016r 0 %
327.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r 0 %
328.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2016r 0 %
329.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r 0 %
330.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r 0 %
331.  2016 rok 0 %
332.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r 0 %
333.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015r 0 %
334.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice VII kadencji 0 %
335.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 1 grudnia 2014r 0 %
336.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23 czerwca 2020 0 %
337.  Projekty uchwał RGW VII kadencji 0 %
338.  Oświadczenia majątkowe 2014 0 %
339.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2019 0 %
340.  XL sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 5 listopada 2014r 0 %
341.  XXXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 października 2014r 0 %
342.  Zarządzenia 2014 - 2018 0 %
343.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24 lutego 2020 0 %
344.  2015 rok 0 %
345.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015r 0 %
346.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2015r 0 %
347.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
348.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
349.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
350.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2014 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
351.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 grudnia 2014r 0 %
352.  Petycje 2017 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.