Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Stanowiska 10964 razy
2.  Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice 8678 razy
3.  Statut Szkoły Podstawowej we Włodowicach 8114 razy
4.  STATUT Komunalnego Zakładu Budżetowego we Włodowicach 7556 razy
5.  Gminna Biblioteka Publiczna 6315 razy
6.  UCHWAŁA NR 134/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice w Gminie Włodowice 6216 razy
7.  Karty usług 5957 razy
8.  STATUT Gminy Włodowice 5182 razy
9.  informacje osobowe 5120 razy
10.  Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Włodowice 4889 razy
11.  Uchwała Nr 103/XIII/2016 w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych Gminy Włodowice oraz nadania mu statutu 4729 razy
12.  Statut Przedszkola we Włodowicach 4671 razy
13.  Skład osobowy 4530 razy
14.  Statut Szkoły Podstawowej w Rudnikach 4482 razy
15.  Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016 4184 razy
16.  Statut 4145 razy
17.  Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice 4105 razy
18.  Stowarzyszenia i związki członkowskie 4070 razy
19.  Jednostki Pomocnicze Miasta i Gminy Włodowice 4069 razy
20.  UCHWAŁA NR 136/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice 3756 razy
21.  Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzania ścieków 3486 razy
22.  Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane 3485 razy
23.  Ogłoszenie o zamówieniu - Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Włodowice poprzez budowę instalacji kolektorów słonecznych 3427 razy
24.  Zarządzenie Nr 1/KJ/2023 3381 razy
25.  Informacje o Filii Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 3288 razy
26.  GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁODOWICACH 3173 razy
27.  Uchwała nr 189/XXIII/2017 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Włodowice 2933 razy
28.  Druki do pobrania 2915 razy
29.  UCHWAŁA NR 132/XIX/2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Morsko w Gminie Włodowice 2897 razy
30.  Druk wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2638 razy
W sumie 143355 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 15.2 %
2.  Rada Miejska kat. główna 11.5 %
3.  Burmistrz Miasta i Gminy kat. główna 7.7 %
4.  Aktualności kat. główna 6.4 %
5.  Uchwały RGW - kadencja 2018-2023 kat. główna 3.7 %
6.  Jednostki organizacyjne kat. główna 3.6 %
7.  Konsultacje społeczne kat. główna 2.7 %
8.  Uchwały RGW - kadencja 2010-2014 kat. główna 2.6 %
9.  Nabór na stanowiska pracy kat. główna 2.5 %
10.  Urząd Miasta i Gminy kat. główna 2.5 %
11.  Uchwały RGW - kadencja 2014-2018 kat. główna 2.5 %
12.  Uchwały RGW - kadencja 2006-2010 kat. główna 2.2 %
13.  Zamówienia Publiczne kat. główna 2.1 %
14.  ODPADY KOMUNALNE kat. główna 1.4 %
15.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.2 %
16.  Środki pomocowe kat. główna 1.2 %
17.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 1 %
18.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 1 %
19.  Protokoły z kontroli kat. główna 0.9 %
20.  Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kat. główna 0.9 %
21.  Sprawdzanie stanu sprawy kat. główna 0.7 %
22.  Dług Gminy Włodowice kat. główna 0.6 %
23.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice w kadencji 2006-2010 0.5 %
24.  Pomoc publiczna kat. główna 0.5 %
25.  Gimnazjum Włodowice 0.5 %
26.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.5 %
27.  Protokoły z komisji rewizyjnej Rady Gminy Włodowice 0.5 %
28.  Protokoły z komisji finansów, gospodarki i mienia Rady Gminy Włodowice 0.4 %
29.  Petycje kat. główna 0.4 %
30.  Plany, programy, zamierzenia kat. główna 0.4 %
31.  Protokoły z komisji spraw społecznych Rady Gminy Włodowice 0.4 %
32.  Koła Łowieckie kat. główna 0.4 %
33.  XI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 02.12.2003 r kat. główna 0.4 %
34.  Karty usług kat. główna 0.4 %
35.  Statut kat. główna 0.4 %
36.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodowicach 0.3 %
37.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.3 %
38.  Regulamin kat. główna 0.3 %
39.  Dane kat. główna 0.3 %
40.  Mienie komunalne kat. główna 0.3 %
41.  XVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.10.2004r kat. główna 0.3 %
42.  Kadra kierownicza kat. główna 0.3 %
43.  Budżet 2011 kat. główna 0.3 %
44.  Gospodarka nieruchomościami i Rolnictwo kat. główna 0.3 %
45.  Szkoła Podstawowa we Włodowicach 0.3 %
46.  XXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.04.2005r kat. główna 0.3 %
47.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.3 %
48.  XXV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.11.2005r kat. główna 0.3 %
49.  Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach 0.3 %
50.  Budżet 2018 kat. główna 0.3 %
51.  Budżet 2013 kat. główna 0.3 %
52.  XII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 22.01.2004 r kat. główna 0.3 %
53.  Budżet 2012 kat. główna 0.3 %
54.   XXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 18.02.2005r kat. główna 0.3 %
55.  Budżet 2021 kat. główna 0.3 %
56.  Procedura budżetowa kat. główna 0.3 %
57.  Wybory Prezydenckie 2020 kat. główna 0.2 %
58.  Budżet 2016 kat. główna 0.2 %
59.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.2 %
60.  Budżet 2010 kat. główna 0.2 %
61.  XVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 09.08.2004 r kat. główna 0.2 %
62.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.2 %
63.  X Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.10.2003 r kat. główna 0.2 %
64.  Stanowiska - informacje osobowe 0.2 %
65.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.2 %
66.  Budżet 2014 kat. główna 0.2 %
67.  Budżet 2019 kat. główna 0.2 %
68.  Filia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach z siedzibą w Zdowie 0.2 %
69.  Szkoła Podstawowa w Rudnikach 0.2 %
70.  Budżet 2020 kat. główna 0.2 %
71.  Informacje osobowe 0.2 %
72.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.2 %
73.  XXVIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 14.02.2006r kat. główna 0.2 %
74.  XX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2004r kat. główna 0.2 %
75.  XXVII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.12.2005r kat. główna 0.2 %
76.  Akty prawa miejscowego kat. główna 0.2 %
77.  XIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.03.2004 r kat. główna 0.2 %
78.  XXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2005r kat. główna 0.2 %
79.  Budżet 2017 kat. główna 0.2 %
80.  XXIX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 26.04.2006r kat. główna 0.2 %
81.  XXVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 21.12.2005r kat. główna 0.2 %
82.  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 r. kat. główna 0.2 %
83.  Budżet 2015 kat. główna 0.2 %
84.  XXX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 28.06.2006r kat. główna 0.2 %
85.  Wybory do PE - 2019 kat. główna 0.2 %
86.  Elektroniczna skrzynka podawcza kat. główna 0.2 %
87.  Zarządzenia Wójta 0.2 %
88.  Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Włodowice 0.2 %
89.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18.12.2006r 0.2 %
90.  Scalenie wsi Rudniki kat. główna 0.2 %
91.  Przedszkole we Włodowicach 0.2 %
92.  XXXIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 25.10.2006r kat. główna 0.2 %
93.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23.02.2007r 0.2 %
94.  ORGANY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 0.2 %
95.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2007r 0.1 %
96.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.08.2008r 0.1 %
97.  Skład osobowy 0.1 %
98.  JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA I GMINY WŁODOWICE 0.1 %
99.  XXIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 30.08.2005r kat. główna 0.1 %
100.  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna we Włodowicach. Filia w Rudnikach 0.1 %
101.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
102.  Struktura organizacyjna 0.1 %
103.  Raport o stanie Gminy kat. główna 0.1 %
104.  VIII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.08.2003 r kat. główna 0.1 %
105.  Budżet 2022 kat. główna 0.1 %
106.   XVI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 19.07.2004 r kat. główna 0.1 %
107.  XIV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 27.04.2004 r kat. główna 0.1 %
108.  IX Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 15.09.2003 r kat. główna 0.1 %
109.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2007r 0.1 %
110.  Ochrona zwierząt kat. główna 0.1 %
111.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.08.2007r 0.1 %
112.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
113.  XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r kat. główna 0.1 %
114.  Organ stanowiący 0.1 %
115.  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach 0.1 %
116.  XXXI Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 07.09.2006r kat. główna 0.1 %
117.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2008r 0.1 %
118.  Organ wykonawczy 0.1 %
119.  Przewodniczący Rady 0.1 %
120.  Plan Rozwoju Lokalnego 0.1 %
121.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2007r 0.1 %
122.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
123.  Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 kat. główna 0.1 %
124.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.11.2006r 0.1 %
125.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2006r 0.1 %
126.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.06.2008r 0.1 %
127.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2007r 0.1 %
128.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2007r 0.1 %
129.  Zadania i kompetencje 0.1 %
130.  XXXII Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 29.09.2006r kat. główna 0.1 %
131.  Zadania i kompetencje 0.1 %
132.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.02.2009r 0.1 %
133.  Nadanie miejscowości Włodowice statusu miasta kat. główna 0.1 %
134.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.02.2008r 0.1 %
135.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2008r 0.1 %
136.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
137.  Regulamin wynajmu świetlic wiejskich kat. główna 0.1 %
138.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.02.2010r 0.1 %
139.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 06.12.2006r 0.1 %
140.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 05.12.2007r 0.1 %
141.   Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0.1 %
142.  Wybory Prezydenta RP - 2015r. kat. główna 0.1 %
143.  Koordynatorzy Do Spraw Dostępności kat. główna 0.1 %
144.  Czystsze powietrze kat. główna 0.1 %
145.  Budżet 2023 kat. główna 0.1 %
146.  Kompetencje Przewodniczącego Rady 0.1 %
147.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.10.2008r 0.1 %
148.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08.12.2008r 0.1 %
149.  Komisje Rady 0.1 %
150.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15.12.2009r 0.1 %
151.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26.01.2011r 0.1 %
152.  rok 2003 0.1 %
153.  Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza kat. główna 0.1 %
154.  Obowiązek informacyjny kat. główna 0.1 %
155.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2009r 0.1 %
156.  Dostęp do informacji publicznej kat. główna 0 %
157.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
158.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
159.  Referendum ogólnokrajowe - 2015 r. kat. główna 0 %
160.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.06.2011r 0 %
161.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.11.2007r 0 %
162.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.12.2009r 0 %
163.  Wybory samorządowe 2014r. kat. główna 0 %
164.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2011r 0 %
165.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.08.2009r 0 %
166.   Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0 %
167.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.04.2009r 0 %
168.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.11.2009r 0 %
169.  Wybory do Sejmu i Senatu 2015 r. kat. główna 0 %
170.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0 %
171.   Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2010-2014 0 %
172.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 14.12.2010r 0 %
173.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.10.2010r 0 %
174.  2010 rok 0 %
175.  Wybory do PE - 2014 kat. główna 0 %
176.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27.04.2010r 0 %
177.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.05.2011r 0 %
178.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2010r 0 %
179.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6.10.2009r 0 %
180.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4.03.2011r 0 %
181.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.05.2009r 0 %
182.  rok 2004 0 %
183.  2011 rok 0 %
184.  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy 0 %
185.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30.03.2010r 0 %
186.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24.06.2010r 0 %
187.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 01.12.2011r 0 %
188.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09.09.2010r 0 %
189.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 9.09.2011r 0 %
190.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.10.2011r 0 %
191.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31.01.2012r 0 %
192.  Budżet 2024 kat. główna 0 %
193.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29.12.2011r 0 %
194.  Ponowne wykorzystywanie kat. główna 0 %
195.  Wybory Samorządowe 2024 r. kat. główna 0 %
196.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 2.03.2012r 0 %
197.  2009 rok 0 %
198.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.04.2012r 0 %
199.  2008 rok 0 %
200.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25.05.2012r 0 %
201.  Jednostki pomocnicze gminy i organy jednostek pomocniczych 0 %
202.  Organy samorządu mieszkańców wsi 2003-2007 0 %
203.  Podstawowe informacje 0 %
204.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
205.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
206.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
207.  Tutaj podaj nazwę. 0 %
208.  Skład osobowy Zarządu 0 %
209.  Uchwały Zarządu 0 %
210.  Posiedzenia Zarządu 0 %
211.  Wyniki głosowań - kadencja 2018-23 0 %
212.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2019 rok - kadencja 2018-23 0 %
213.  APP Włodowice 0 %
214.  Ibek Stanisław 0 %
215.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
216.  Oświadczenia majątkowe 2019 0 %
217.  APP Zdów 0 %
218.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej - kadencja 2018-23 0 %
219.  Klauzula informacyjna 0 %
220.  Akty planowania przestrzennego 0 %
221.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 09 listopada 2020 0 %
222.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 03 grudnia 2018 0 %
223.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2020 0 %
224.  2020 rok 0 %
225.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2020 rok - kadencja 2018-23 0 %
226.  XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 06 maja 2021 0 %
227.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 marca 2019 0 %
228.  Szymocha Przemysław 0 %
229.  Makieła Katarzyna 0 %
230.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 grudnia 2018 0 %
231.  Zając Zbigniew 0 %
232.  Zacłona Witold 0 %
233.  Trzebuniak Aurelia 0 %
234.  Muchowicz Marcin 0 %
235.  Stróżecka Emilia 0 %
236.  Papaj Anna 0 %
237.  Sobólski Krzysztof 0 %
238.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2018 0 %
239.  Seweryn Krzysztof 0 %
240.  Zarządzenia 2018 - 2023 0 %
241.  Petycje 2019 0 %
242.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 lutego 2019 0 %
243.  Boniszewski Mariusz 0 %
244.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia - kadencja 2018-23 0 %
245.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych - kadencja 2018-23 0 %
246.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - kadencja 2018-23 0 %
247.  Protokoły z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - kadencja 2018-23 0 %
248.  Leśniak Tomasz 0 %
249.  Maciążek Bogumiła 0 %
250.  Smoleń Małgorzata 0 %
251.  2021 rok 0 %
252.  APP Hucisko 2024 0 %
253.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2022 rok - kadencja 2018-23 0 %
254.  XLI sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 28 marca 2023 0 %
255.  XL sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 03 lutego 2023 0 %
256.  Petycje 2023 0 %
257.  XXXIX sesja Rady Miejskiej Włodowice z dnia 31 stycznia 2023 0 %
258.  XLIII sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 20 czerwca 2023 0 %
259.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł 2023 0 %
260.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł 2023 0 %
261.  Plan postępowań 2023 0 %
262.  Zamówienia publiczne 2023 0 %
263.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2022 0 %
264.  APP Zdów 2022 0 %
265.  XLII sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 30 maja 2023 0 %
266.  XLIV sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 29 sierpnia 2023 0 %
267.  2023 rok 0 %
268.  XLVIII sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 31 stycznia 2024 0 %
269.  Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130 tys. zł 2024 0 %
270.  Zamówienia publiczne o wartości poniżej 130 tys. zł 2024 0 %
271.  Plan postępowań 2024 0 %
272.  Zamówienia publiczne 2024 0 %
273.  APP Góra Włodowska 2024 0 %
274.  XLVII sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 12 grudnia 2023 0 %
275.  APP Góra Włodowska 2023 0 %
276.  APP Skałka 2023 0 %
277.  XLVI sesja Nadzwyczajna Rady Miajskiej Włodowice z dnia 7 listopada 2023 0 %
278.  XLV sesja Rady Miajskiej Włodowice z dnia 13 października 2023 0 %
279.  APP Morsko 2022 0 %
280.  APP Skałka 2022 0 %
281.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2021 rok - kadencja 2018-23 0 %
282.  Petycje 2022 0 %
283.  XXXI sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 19 kwietnia 2022 0 %
284.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 marca 2022 0 %
285.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 lutego 2022 0 %
286.  Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 0 %
287.  Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 zł 0 %
288.  Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000 zł 0 %
289.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 08 listopada 2021 0 %
290.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 02 września 2021 0 %
291.  Oświadczenia majątkowe 2021 0 %
292.  Koło Łowieckie - DZIK 0 %
293.  XXXII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 7 czerwca 2022 0 %
294.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 czerwca 2022 0 %
295.  APP Hucisko 2022 0 %
296.  APP Rudniki 2022 0 %
297.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 listopada 2022 0 %
298.  APP Rzędkowice 2022 0 %
299.  APP Parkoszowice 2022 0 %
300.  APP Góra Włodowska 2022 0 %
301.  APP Włodowice 2022 0 %
302.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 października 2022 0 %
303.  XXXV sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 26 września 2022 0 %
304.  2022 rok 0 %
305.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2022 0 %
306.  Oświadczenia majątkowe 2022 0 %
307.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 czerwca 2021 0 %
308.  Protokoły z Komisji Finansów, Gospodarki i Mienia Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
309.  XXXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 lipca 2014r 0 %
310.  XXXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 czerwca 2014r 0 %
311.  XXXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2014r 0 %
312.  2019 rok 0 %
313.  Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki 0 %
314.  Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy 0 %
315.  XXXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 marca 2014r 0 %
316.  2014 rok 0 %
317.  XXXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 lutego 2014r 0 %
318.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 stycznia 2021 0 %
319.  Petycje 2021 0 %
320.  XXXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 sierpnia 2014r 0 %
321.  XXXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 października 2014r 0 %
322.  XL sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 5 listopada 2014r 0 %
323.  Protokoły z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
324.  Protokoły z Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Włodowice - kadencja 2014-2018 0 %
325.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 23 czerwca 2020 0 %
326.  III sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2014r 0 %
327.  II sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 grudnia 2014r 0 %
328.  Zarządzenia 2014 - 2018 0 %
329.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice VII kadencji 0 %
330.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 1 grudnia 2014r 0 %
331.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 grudnia 2020 0 %
332.  Projekty uchwał RGW VII kadencji 0 %
333.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2019 0 %
334.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2013r 0 %
335.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 listopada 2013r 0 %
336.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 września 2012r 0 %
337.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 04 września 2012r 0 %
338.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28.06.2012r 0 %
339.  2012 rok 0 %
340.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 grudnia 2019 0 %
341.  Petycje 2020 0 %
342.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2020 0 %
343.  XIII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 08 stycznia 2020 0 %
344.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 11 października 2019 0 %
345.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 12 sierpnia 2020 0 %
346.  Oświadczenia majątkowe 2020 0 %
347.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2012r 0 %
348.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 listopada 2012r 0 %
349.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 grudnia 2012r 0 %
350.  2013 rok 0 %
351.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 września 2013r 0 %
352.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 czerwca 2013r 0 %
353.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2021 0 %
354.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 0 %
355.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 kwietnia 2013r 0 %
356.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 marca 2013r 0 %
357.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 4 marca 2013r 0 %
358.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 13 maja 2019 0 %
359.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 stycznia 2013r 0 %
360.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2012r 0 %
361.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 sierpnia 2019 0 %
362.  IV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2015r 0 %
363.  Protokoły z sesji Rady Gminy Włodowice - kadencja 2018-23 0 %
364.  SERWIS wybory2018.pkw.gov.pl 0 %
365.  Strony internetowe Krajowego Biura Wyborczego i Delegatury KBW w Katowicach 0 %
366.  XXVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 6 lutego 2018r 0 %
367.  XXX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 sierpnia 2018r 0 %
368.  XXIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 czerwca 2018r 0 %
369.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 26 marca 2018r 0 %
370.  2018 rok 0 %
371.  XXVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 grudnia 2017r 0 %
372.  XXV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2017r 0 %
373.  XXIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2017r 0 %
374.  XXIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 sierpnia 2017r 0 %
375.  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych I, II oraz III w Katowicach 0 %
376.  XXXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 18 września 2018r 0 %
377.  Oświadczenia majątkowe 2018 0 %
378.  I sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 20 listopada 2018 0 %
379.  Ogłoszenia o terminach sesji - kadencja 2018-23 0 %
380.  Projekty uchwał Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
381.  Nagrania obrad Sesji Rady Gminy - kadencja 2018-23 0 %
382.  Koło Łowieckie - DUBLET 0 %
383.  Koło Łowieckie - Orle Gniazdo 0 %
384.  Koło Łowieckie - Poręba 0 %
385.  Koło Łowieckie - Ostaniec 0 %
386.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 października 2018r 0 %
387.  Petycje 2018 0 %
388.  Oświadczenia majątkowe RGW za 2018 rok - VII kadencji 2014 - 2018 0 %
389.  XXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 22 czerwca 2017r 0 %
390.  2017 rok 0 %
391.  Petycje 2016 0 %
392.  XXVII sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2021 0 %
393.  XI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2015r 0 %
394.  X sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 listopada 2015r 0 %
395.  IX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 września 2015r 0 %
396.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 24 lutego 2020 0 %
397.  Zamówienia publiczne 2022 0 %
398.  VIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 sierpnia 2015r 0 %
399.  VII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 czerwca 2015r 0 %
400.  VI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 28 maja 2015r 0 %
401.  2015 rok 0 %
402.  XII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 3 marca 2016r 0 %
403.  XXVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 21 grudnia 2021 0 %
404.  XIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2016r 0 %
405.  XXI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2017r 0 %
406.  Petycje 2017 0 %
407.  XX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 17 lutego 2017r 0 %
408.  XIX sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 grudnia 2016r 0 %
409.  XVIII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 16 grudnia 2016r 0 %
410.  XVII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 25 listopada 2016r 0 %
411.  XVI sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 29 września 2016r 0 %
412.  XV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r 0 %
413.  XXXII sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 27 stycznia 2014r 0 %
414.  XIV sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r 0 %
415.  2016 rok 0 %
416.  V sesja Rady Gminy Włodowice z dnia 31 marca 2015r 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.