Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016

Wyświetl stronę główną » Akty prawa miejscowego » Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice stanowiących akty prawa miejscowego 2011-2016

Rejestr uchwał Rady Gminy Włodowice
stanowiących akty prawa miejscowego

 

<

Informacje

Rejestr zmian

Lp. Numer i data uchwały Rady Gminy Włodowice W sprawie : Ogłoszenie uchwały Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

1.

12/III/2011
z dnia
26 stycznia 2011r.

zmiany uchwały nr 231/XXXVII/2010 Rady Gminy Włodowice  z dnia 27.10.2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 51 poz.924
data ogłoszenia
8 marca 2011

2.

24/V/2011
z dnia
30 marca 2011r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zdów w gminie Włodowice obejmującego fragmenty obszaru miejscowości Zdów

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 118 poz.2258
data ogłoszenia
  2 czerwca 2011

3.

25/V/2011
z dnia
30 marca 2011r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rudniki w gminie Włodowice obejmującego fragmenty obszaru miejscowości Rudniki

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 118 poz.2259
data ogłoszenia
  2 czerwca 2011

4.

26/V/2011
z dnia
30 marca 2011r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Włodowice w gminie Włodowice obejmującego fragmenty obszaru miejscowości Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 118 poz.2260
data ogłoszenia
  2 czerwca 2011

5.

33/V/2011
 z dnia
30 marca 2011r.

ustalenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 88 poz.1657
data ogłoszenia
27 kwietnia 2011

6.

36/V/2011
z dnia
30 marca 2011r.

trybu i sposobu powoływania odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodowicach  oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 96 poz.1820
data ogłoszenia
9 maja  2011

7.

40/VI/2011
z dnia
31 maja 2011r.

sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności mających charakter  cywilno - prawny przypadających Gminie Włodowice i jednostkom podległym  oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 154 poz.2873
data ogłoszenia
20 lipca  2011

8.

41/VI/2011
z dnia
31 maja 2011r.

ustalenia wysokości opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3314
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

9.

50/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

10.

51/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Góra Włodowska - kolonia

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

11.

52/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Góra Włodowska - wieś

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

12.

53/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Hucisko

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

13.

54/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Morsko

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

14.

55/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Parkoszowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

15.

56/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Rudniki

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

16.

57/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Rzędkowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

17.

58/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Skałka - Kopaniny

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

18.

59/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

nadania Statutu Sołectwu Zdów

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3315
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

 19.

 61/VII/2011
z dnia
29 czerwca 2011r.

 przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 178 poz.3325
data ogłoszenia
16 sierpnia 2011

 20.

 75/IX/2011
z dnia
28 października2011r.

 określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 320 poz.5584
data ogłoszenia
20 grudnia 2011

 21.

 77/X/2011
z dnia
1 grudnia 2011r.

 określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 315 poz.5467
data ogłoszenia
16 grudnia 2011

 22.

 78/X/2011
z dnia
1 grudnia 2011r.

 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 315 poz.5468
data ogłoszenia
16 grudnia 2011

 23.

 79/X/2011
z dnia
1 grudnia 2011r.

 określenia wzorów informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o lasach oraz deklaracji podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2011
nr 315 poz.5469
data ogłoszenia
16 grudnia 2011

 24.

 86/XI/2011
z dnia
29 grudnia 2011r.

 zmiany uchwały nr 77/X/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 1.12.2011r. w sprawie określenia wysokości  rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.230
data ogłoszenia
16 stycznia 2012

 25.

 107/XIV/2012
 z dnia
25 kwietnia 2012

 likwidacji Szkoły Podstawowej w Zdowie

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.2484
data ogłoszenia
18 czerwca 2012

 26.

 124/XVI/2012
 z dnia
28 czerwca 2012r.

 przyjęcia Regulaminu korzystania z miejsca wykorzystywanego  do kąpieli zlokalizowanego we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.3028
data ogłoszenia
24 lipca 2012

 27.

 130/XVI/2012
 z dnia
28 czerwca 2012r.

 przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.3029
data ogłoszenia
24 lipca 2012

 28.

 135/XVIII/2012
z dnia
4 września 2012r.

 określenia przystanków komunikacyjnych  na terenie Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.3840
data ogłoszenia
28 września 2012

 29.

 136/XVI/2012
 z dnia
4 września 2012r.

 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.3841
data ogłoszenia
28 września 2012

 30.

 147/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 1035
data ogłoszenia
30 stycznia 2013

 31.

 148/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Skałka - Kopaniny

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4822
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 32.

 149/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4823
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 33.

 150/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Zdów

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4824
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 34.

 151/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Góra Włodowska - wieś

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4825
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 35.

 152/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Góra Włodowska - kolonia

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4826
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 36.

 153/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Hucisko

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4827
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 37.

 154/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Morsko

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4828
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 38.

 155/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Parkoszowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4829
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 39.

 156/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Rudniki

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4830
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 40.

 157/XX/2012
z dnia
29 października 2012r.

 zmiany Statutu Sołectwa Rzędkowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.4831
data ogłoszenia
15 listopada 2012

 41.

 164/XXII/2012
z dnia
4 grudnia 2012r.

 określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.5490
data ogłoszenia
6 grudnia 2012

 42.

 165/XXII/2012
z dnia
4 grudnia 2012r.

 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.5491
data ogłoszenia
6 grudnia 2012

 43.

 167/XXII/2012
z dnia
4 grudnia 2012r.

 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz.926
data ogłoszenia
28 stycznia 2013

 44.

 168/XXII/2012
z dnia
4 grudnia 2012r.

 określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.6130
data ogłoszenia
31 grudnia 2012

 45.

 170/XXII/2012
z dnia
4 grudnia 2012r.

 zmiany do uchwały Rady Gminy Włodowice nr 135/XVIII/2012 z dnia 4 września 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  Gminy Włodowice oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2012
poz.5980
data ogłoszenia
19 grudnia 2012

 46.

 178/XXIII/2012
z dnia
28 grudnia 2012r.

 zmiany uchwały nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29.10.2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalania ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz.1036
data ogłoszenia
30 stycznia 2013

 47.

 181/XXIII/2012
z dnia
28 grudnia 2012r.

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego rocznik 2013
poz. 1694
data ogłoszenia
15 lutego 2013

48.

 188/XXIV/2013
z dnia
31 stycznia 2013r.

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 1695
data ogłoszenia
15 lutego 2013

49.

201/XXV/2013
z dnia
4 marca 2013r.

wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 2138
data ogłoszenia
6 marca 2013

50.

202/XXVI/2013
z dnia
25 marca 2013r.

zmiany uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 188/XXIV/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Sląskiego
rocznik 2013
poz. 3072
data ogłoszenia
3 kwietnia 2013

51.

203/XXVI/2013
z dnia
25 marca 2013r.

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Sląskiego
rocznik 2013
poz. 3073
data ogłoszenia
3 kwietnia 2013

52.

204/XXVI/2013
z dnia
25 marca 2013r.

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Sląskiego
rocznik 2013
poz. 3074
data ogłoszenia
3 kwietnia 2013

53.

205/XXVI/2013
z dnia
25 marca 2013r.

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Sląskiego
rocznik 2013
poz. 3075
data ogłoszenia
3 kwietnia 2013

54.

206/XXVI/2013
z dnia
25 marca 2013r.

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Sląskiego
rocznik 2013
poz. 3076
data ogłoszenia
3 kwietnia 2013

55.

209/XXVII/2013
z dnia
22 kwietnia 2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXIII/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 28.12.2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 3550
data ogłoszenia
26 kwietnia 2013

56.

219/XXVIII/2013
z dnia
18.06.2013

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 4392
data ogłoszenia
20 czerwca 2013

57.

221/XXIX/2013
z dnia
27.09.2013

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 5996
data ogłoszenia
4 października 2013

58.

233/XXX/2013
z dnia
28.11.2013

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 204/XXVI/2013 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 7462
data ogłoszenia
10 grudnia 2013

59.

237/XXX/2013
z dnia
28.11.2013

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 7463
data ogłoszenia
10 grudnia 2013

60.

238/XXX/2013
z dnia
28.11.2013

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2013
poz. 7464
data ogłoszenia
10 grudnia 2013

61.

265/XXXII/2014
z dnia
27.01.2014

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

Dz.Urz. Woj.
Śląskiego
rocznik 2014
poz. 672
data ogłoszenia
05 luty 2014

62.

273/XXXIV/2014
z dnia
28.03.2014

w sprawie zmiany Statutu Gminy Włodowice

Dz.Urz. Woj.
Śląskiego
rocznik 2014
poz. 2098
data ogłoszenia
07 kwietnia 2014

63.

292/XXXVIII/2014
z dnia
20.08.2014

w sprawie zmiany uchwały Nr 147/XX/2012 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Włodowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dz.Urz. Woj.
Śląskiego

rocznik 2014
poz. 4340
data ogłoszenia
22 sierpnia 2014

64.

303/XL/2014
z dnia
05.11.2014

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz.Urz. Woj.
Śląskiego
rocznik 2014
poz. 5721
data ogłoszenia
12 listopada 2014

65.

304/XL/2014
z dnia
05.11.2014

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz. Woj.
Śląskiego
rocznik 2014
poz. 5722
data ogłoszenia
12 listopada 2014

66,

7/II/2014
z dnia
15 grudnia 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2014
poz.6555
data ogłoszenia
16 grudnia 2014r.

67,

23/IV/2015
z dnia
17 lutego 2015r.

w sprawie uchwalenia „wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Włodowice na lata 2015 – 2019”

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.871
data ogłoszenia
19 luty 2015r.

68.

24/IV/2015
z dnia
17 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.855
data ogłoszenia
17 luty 2015r.

69.

30/V/2015
z dnia
31 marca 2015r.

w sprawie ustalenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego z terenu Gminy Włodowice oraz określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.2080
data ogłoszenia
7 kwiecień 2015r.

70.

37/V/2015
z dnia
31 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 2081
data ogłoszenia
7 kwiecień 2015r.

71.

47/VII/2015
z dnia
25 czerwca 2015r.

zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.4986
data ogłoszenia
19 luty 2015r.

72.

48/VII/2015
z dnia
25 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.4987
data ogłoszenia
19 luty 2015r.

73.

70/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, informacji o gruntach, nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o lasach oraz informacji o współwłaścicielach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 4987    
data ogłoszenia
2 października 2015r.

74.

71/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportu

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 6452    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

75.

72/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 6453    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

76.

73/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie opłaty skarbowej

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz.6454    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

77,

74/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Włodowice oraz nadania jej Statutu

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 6455    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

78.

76/X/2015
z dnia
30 listopada 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 6456    
data ogłoszenia
8 grudnia 2015r.

79.

84/XI/2015
z dnia
21 grudnia 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 117
data ogłoszenia
8 stycznia 2016r.

80.

96/XII/2016
z dnia
3 marca 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2015
poz. 1604    
data ogłoszenia
9 marca 2016r.

81.

99/XIII/2016
z dnia
29 kwietnia 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 2623    
data ogłoszenia
10 maja 2016r.

82.

100/XIII/2016
z dnia
29 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 2624    
data ogłoszenia
10 maja 2016r.

83.

101/XIII/2016
z dnia
29 kwietnia 2016r.

w sprawie opłaty targowej

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 2625    
data ogłoszenia
10 maja 2016r.

84.

111/XIV/2016
z dnia
15 czerwca 2016r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 3392
data ogłoszenia
21 czerwca 2016r.

85.

115/XIV/2016
z dnia
15 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 3393    
data ogłoszenia
21 czerwca 2016r.

86.

116/XIV/2016
z dnia
15 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 3394    
data ogłoszenia
21 czerwca 2016r.

87.

117/XIV/2016
z dnia
15 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 3395    
data ogłoszenia
21 czerwca 2016r.

88.

120/XV/2016
z dnia
30 sierpnia 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4420    
data ogłoszenia
1 września 2016r.

89.

121/XV/2016
z dnia
30 sierpnia 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4421    
data ogłoszenia
1 września 2016r.

90.

122/XV/2016
z dnia
30 sierpnia 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XIV/2016 Rady gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4422    
data ogłoszenia
1 września 2016r.

91.

124/XV/2016
z dnia
30 sierpnia 2016r.

w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4423    
data ogłoszenia
1 września 2016r.

92.

128/XVI/2016
z dnia
29 września 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4955         
data ogłoszenia
4 października 2016r.

93.

130/XVI/2016
z dnia
29 września 2016r.

w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Włodowice od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4956    
data ogłoszenia
4 października 2016r.

94.

131/XVI/2016
z dnia
29 września 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 120/XV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4957    
data ogłoszenia
4 października 2016r.

95.

132/XVI/2016
z dnia
29 września 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XV/2016 Rady Gminy Włodowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 4958    
data ogłoszenia
4 października 2016r.

96.

139/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych we Włodowicach

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6194
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

97.

141/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6195
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

98.

142/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6196
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

99.

143/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Włodowice

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6197
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

100.

144/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr 75/IX/2011 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 października 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6254    
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

101.

148/XVII/2016
z dnia
25 listopada 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomość, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6198    
data ogłoszenia
30 listopada 2016r.

102.

153/XVIII/2016
z dnia
16 grudnia 2016r.

w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 141/XVII/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.11.2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 6955    
data ogłoszenia
16 grudnia 2016r.

103.

158/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7310    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.

104.

159/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7311    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.

105.

160/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 11/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7312    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.

106. 161/XIX/2016
z dnia
29 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 117/XIV/2016 Rady Gminy Włodowice z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Włodowice Dz. Urz. Woj. Śląskiego
rocznik 2016
poz. 7313    
data ogłoszenia
30 grudnia 2016r.
2018-09-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-09-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-04

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-04

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-04-07

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-04-07

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-11-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-11-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-11-03

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2014-12-16

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2014-12-16

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2014-01-02

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-12-12

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-11-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-09-13

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-06-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-04-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-03-28

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-03-28

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-03-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-03-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-02-19

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-02-19

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-02-19

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-02-19

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-02-19

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-02-19

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.