Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statut

Wyświetl stronę główną » Jednostki organizacyjne » Gimnazjum Włodowice » Statut

STATUT GIMNAZJUM
IM. WŁADYSŁAWA KOWALA
we Włodowicach

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458 ze zmianami z dnia 19.03.2009r.).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. r. w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562) ze zmianami z dnia 25 września 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097), z dnia 31 marca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz.475) oraz 29 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz. 694).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 oraz Dz. U. z 2002 r. Nr 137, poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093, z 2004 r. Nr 43, poz. 393, z 2005 r. Nr 30, poz. 252 oraz z 2008 r. Nr 72, poz. 420, Dz. U z 2009r. Nr 54, poz. 442 ze zmianami z dnia 23.03.2009 r.)

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2016-01-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2010-01-14

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2003-06-25

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2003-06-25

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.