Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Jednostki Pomocnicze Miasta i Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Jednostki pomocnicze » JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA I GMINY WŁODOWICE » Jednostki Pomocnicze Miasta i Gminy Włodowice

JEDNOSTKI POMOCNICZE MIASTA I GMINY WŁODOWICE


Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze. Jednostkami pomocniczymi w gminie Włodowice , utworzonymi uchwałą nr 28/VI/90 Rady Gminy Włodowice z dnia 25.10.1990 r. są następujące sołectwa :
1-Włodowice
2-Rudniki
3-Skałka –Kopaniny
4-Parkoszowice
5-Morsko
6-Rzędkowice
7-Góra Włodowska –wieś
8-Góra Włodowska –kolonia
9-Hucisko
10-Zdów

Organizacje i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności :
1-nazwę i obszar jednostki pomocniczej
2-zasady i tryb wyboru organów jednostki pomocniczej
3-organizację i zadania organów jednostki pomocniczej
4-zakres zadań przekazywanych jednostce pomocniczej przez gminę oraz sposób ich realizacji
5-zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów
jednostki pomocniczej

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-01-14

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2010-01-14

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2003-06-25

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.