Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceśroda, 3 czerwca 2020 r.

imieniny: Leszek, Tamara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE


W dniu 28.10.2003 r. Rada Gminy Włodowice podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Włodowice ze Związku Gmin Wiejskich RP oraz uchwałę Nr 62/X/2003 w sprawie wystąpienia Gminy Włodowice z Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.
Decyzję o wystąpieniu z w/w związków podjęto z uwagi na fakt, iż gmina Włodowice jako gmina jurajska bardziej związana jest ze związkiem działającym na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, który grupuje gminy związane z tym terenem i o bardziej zbliżonych interesach.

Obecnie gmina Włodowice przynależy do Związku Gmin Jurajskich.
Związek Gmin Jurajskich jest dobrowolnym stowarzyszeniem gmin
z województwa małopolskiego i śląskiego, leżących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Siedzibą związku jest miasto Ogrodzieniec.
Podstawowymi celami związku są :
• promocja turystyczna Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez różnego rodzaju wydawnictwa, akcje promocyjne w środkach masowego przekazu, uczestnictwo w targach turystycznych, pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi , chcącymi inwestować na terenie Wyżyny
• rozwój turystyki wiejskiej
• ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych Jury
• dążenie do kulturalnej i gospodarczej integracji gmin
• współpraca i wymiana doświadczeń z zakresu funkcjonowania samorządów lokalnych
• opracowanie i popularyzacja budownictwa dostosowanego do krajobrazu Gmina Włodowice przynależy do Związku Gmin Jurajskich od 1992 r.

Uchwałą Nr 95/XIII/2004r Rady Gminy Włodowice z dnia 24.03.2004r Gmina Włodowice przystąpiła również do stowarzyszenia pod nazwą Jurajska Organizacja Turystyczna . Stowarzyszenie to jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu działanie na rzecz turystyczno-rekreacyjnego rozwoju jury. Stowarzyszenie JOT współpracuje z Polską Organizacja Turystyczną poprzez regionalną Organizację Turystyczną województwa śląskiego. Jurajska Organizacja Turystyczna ma na celu w szczególności :
• wspieranie inicjatyw związanych z zaspokajaniem potrzeb turystyczno-
rekreacyjnych
• inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym , podmiotami gospodarczymi , branżą turystyczną , organizacjami społecznymi i innymi pomiotami
• tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji
turystycznych
• prowadzenie lokalnego punktu informacji turystycznej
• prowadzenie i propagowanie działalności związanej z rozwojem turystyki, sportu i rekreacji
• wspieranie działalności społeczno wychowawczej i informacyjnej wśród
społeczności lokalnej , w tym dzieci i młodzieży poprzez propagowanie
turystyki i rekreacji lokalnej
• wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska oraz promowanie
programów i postaw proekologicznych
• propagowanie zdrowego stylu życia w oparciu o turystkę i rekreację oraz zwalczanie zjawisk patologii społecznej ( narkomania, alkoholizm, palenie tytoniu i inne )
• promowanie Jury poprzez lokalną turystykę i rekreację w kraju i zagranicą przy współpracy z Polska i Regionalną Organizacją Turystyczną

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2004-04-16 13:48:26.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2004-04-16 13:48:26.
czytano: 3446 razy, id: 82
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-05-13
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2010-12-14
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2004-04-16
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2020