Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Elektroniczna skrzynka podawcza » Elektroniczna skrzynka podawcza - Urząd Gminy Włodowice

 

 Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy we Włodowicach

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy we Włodowicach.

Jak zacząć ?

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej trzeba zacząć od założenia "Skrzynki kontaktowej", dzięki której można wysyłać korespondencję do urzędu na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Logowanie.

W przyjazny sposób umożliwia ona korespondencję z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy oraz kontrolę niezbędnych płatności. Więcej o działaniu skrzynki znajduje się w dziale Pomoc.


Lista e-usług znajduje się w Katalogu usług.

 

Rodzajach informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:

Pamięć przenośna typu PenDrive. Interfejs USB 2.0 zgodna z USB 1.1.

Akceptowane Formaty
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych Starostwo Powiatowe w Zawierciu akceptuje formaty elektroniczne wymienione w załączniku do Rozporządzenia.
 
"Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1."

"Art. 63. § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Elektroniczna skrzynka podawcza.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-12-30

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-12-30

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-08-09

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-08-09

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2021-08-09

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2013-02-12

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2010-03-25

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2008-05-07

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.