Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach

Wyświetl stronę główną » Konsultacje społeczne » Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach

Podtytuł: w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Włodowice, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu

Zarządzeniem Nr 612/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Włodowice ustalił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Włodowice, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Czas rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 22 stycznia 2024 r., a zakończenia na dzień 29 stycznia 2024 r.
Celem konsultacji jest zapoznanie z projektem uchwały Rady Miejskiej we Włodowicach w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Włodowice, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Uwagi można zgłaszać na piśmie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Włodowice (pok. nr 21, I piętro), w Biurze Obsługi Rady Gminy (pok. nr 13, I piętro), pocztą elektroniczną na adres: urzad@wlodowice.pl, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2024-01-31

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2024-01-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-01-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-01-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-01-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-01-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-01-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-01-22

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2024-01-22

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.