Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029

Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

Miasto i Gmina Włodowice, na podstawie złożonego wniosku o pomoc finansową, pozyskała dofinansowanie w zakresie Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na lata 2022-2029. Dnia 28 listopada 2023 r. została zawarta, pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim, a Burmistrzem Miasta i Gminy Włodowice, umowa w sprawie przekazania dofinansowania.

- Utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w budynku szkoły – Przebudowa        i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach przy ul. Szkolnej 11, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

- Realizacja zadania polega na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Rudnikach, adaptacji pomieszczeń budynku, tj. dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb dzieci w wieku do lat 3, organizacji  wymogów budowlanych, sanitarno -  higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a tym zaplanowanie pokoju dziennego – sali zajęć, pomieszczenia administracyjno - socjalnego, szatni, łazienki, a także niezbędnego wyposażenia.

- Zadanie ma na celu utworzenie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, które stanowią grupę docelową Programu.

- Projekt nakierowany jest na wzrost dostępności miejsc żłobkowych, co przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Miejsca opieki powstałe dzięki Programowi umożliwią aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3, wiążącą się m.in. z brakiem dostępu terytorialnego i finansowego instytucji opieki.  

- Rezultatem Projektu będzie utworzenie miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 (dokumentacja projektowa określa lokalizację, ilość miejsc, szczegółowy zakres rzeczowy, szacowane koszty zadania) oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

-  Przyznane środki w zależności od źródeł finansowania:

1) środki europejskie - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy  finansowej  2021-2027, w kwocie: 112 648,05 zł,
2) środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich w kwocie: 23 861,95 zł, oraz/lub
3) środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w kwocie: 717 240, 00 zł,
4) środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, w kwocie: 96 770,02 zł.

-  #FunduszeEuropejskie, #NextGenerationEU

Informacje

Rejestr zmian

2024-01-11

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2024-01-05

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.