Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowicesobota, 24 sierpnia 2019 r.

imieniny: Bartosz, Jerzy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA NR 106/XV/2004 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w 2004r. jako udział własny Gminy Włodowice w realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego ...

Strona główna » XV Sesja Rady Gminy Włodowice w dn. 24.05.2004 r » UCHWAŁA NR 106/XV/2004 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w 2004r. jako udział własny Gminy Włodowice w realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego ...

UCHWAŁA NR 106/XV/2004
Rady Gminy we Włodowicach
z dnia 24.05.2004r.

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy w 2004r., jako udział własny Gminy Włodowice w realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego tj.:
- „Budowa wodociągu w ulicy Górnej w Rudnikach wraz z przyłączami”
- „Budowa wodociągu w ulicy Ogrodowej w Rudnikach wraz z przyłączami” przy udziale środków z programu SAPARD.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. „e” ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. /

Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1

Zabezpieczyć w budżecie Gminy Włodowice w roku 2004 środki finansowe, uwzględniające koszty rzeczywiste tj. po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, w wysokości ogółem: 131 901,41zł. jako udział własny Gminy Włodowice w realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego tj.:
1. „Budowa wodociągu w ulicy Górnej w Rudnikach wraz z przyłączami” – 52 221,41zł.
2. „Budowa wodociągu w ulicy Ogrodowej w Rudnikach wraz z przyłączami” – 79 680,00zł.
przy udziale środków z programu SAPARD
Środki programu SAPARD ogółem: 130 783,14zł. tj.:
1. „Budowa wodociągu w ulicy Górnej w Rudnikach wraz z przyłączami” – 51 166,85zł.
2. „Budowa wodociągu w ulicy Ogrodowej w Rudnikach wraz z przyłączami” – 79 616,29zł.
Działanie 3: Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich,
Schemat 3.1: Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wodę wraz z uzdatnianiem, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

W przypadku konieczności pokrycia wydatków na konserwację i utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji, o których mowa w § 1 zostaną zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy w 2004r. i latach następnych.

§ 3

Niniejsza uchwała stanowi podstawę zmiany uchwały budżetowej na 2004r. Rady Gminy we Włodowicach Nr 83/XII/04 z dnia 22.01.2004r. po zmianach.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr 54/IX/2003 z dnia 15.09.2003r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/Ryszard Biały/

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2004-05-26 11:00:04.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2004-05-26 11:00:04.
czytano: 819 razy, id: 85
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-11-03
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2010-12-14
Aktualizacja wiadomości
Krzysztof Sygiet

2004-05-26
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2004-05-26
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2019