Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INTERWENCJA KONSERWATORSKA, Konserwacja ołtarzy w kościele pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » INTERWENCJA KONSERWATORSKA, Konserwacja ołtarzy w kościele pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Edycja 2

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Edycja 2, Miasto i  Gmina Włodowice uzyskało dofinansowanie dla zadania  pn. „INTERWENCJA KONSERWATORSKA, Konserwacja ołtarzy w kościele pw. św. Bartłomieja Ap. we Włodowicach” zgłoszonego przez Parafię Św. Ap. Bartłomieja we Włodowicach.
Celem prac jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację czterech ołtarzy w nawie w kościele we Włodowicach:
- Konserwacja ołtarza z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
- Konserwacja ołtarza z obrazem św. Rodziny,
- Konserwacja ołtarza z obrazem św. Józefa,
- Konserwacja ołtarza z obrazem św. Antoniego.
Dzięki tym pracom zabytkowa, cenna substancja zabytku, która obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym, zostanie zabezpieczona, zachowana i utrwalona dla kolejnych pokoleń.
   Obecny kościół wzniesiony został w 1701-1708 r., z fundacji prałata Mariana Kępskiego. Konsekracja świątyni nastąpiła zaś w roku 1708, a ołtarzy w 1787 r. Kościół zbudowany jest w stylu baroku polskiego - jest jednonawowy, murowany. Jest budowlą monumentalną z piękną architekturą.    
Od strony wschodniej znajduje się węższe prezbiterium na rzucie prostokąta, posiada strzelistą wieżę i elewacje z bogatymi podziałami i zdobieniami architektonicznymi. W kościele jest siedem ołtarzy barokowych i ambonę. Ogromny ołtarz główny oraz ambona są już odnowione. Ołtarze należą do pierwotnego wystroju kościoła i wykonane zostały przez warsztat Jerzego Hankisa znany na terenach Małopolski i Śląska. Warsztat ten miał ogromny wpływ na wyraz miejscowej sztuki sakralnej z widoczną wymianą doświadczeń artystycznych, która zaowocowała realizacjami zarówno na terenach Małopolski, jak i Śląska. Po wojnie trzydziestoletniej to Kraków był źródłem inspiracji dla artystów śląskich, dostarczając im wzorów ornamentalnych dla barokowej snycerki. U progu XVIII wieku sytuacja uległa zmianie i to Śląsk dostarczał Małopolsce wzorów formalnych oraz samych artystów, czego najlepszym przykładem jest przybycie do Krakowa Jerzego I Hankisa.    
   Zabytkowe ołtarze z licznymi obrazami, zdobiące wnętrze kościoła budzą w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni. Wspólna dbałość o zachowanie wartości kulturowych wzmacnia poczucie tożsamości, wspiera identyfikację jednostki z tzw. małą ojczyzną.
   Ołtarze niestety uległy znacznej destrukcji. Wartość historyczna obiektu oraz skala potrzeb wymaga uwzględnienia najistotniejszych obszarów koniecznych do podjęcia interwencji konserwatorskiej. Planowane prace będą miały charakter uzupełniający w stosunku do działań prowadzonych w poprzednich latach. Plan ten musi mieć charakter kompleksowy i będzie uwzględniać działania związanie z elewacją jak i elementami wystroju wnętrza.
  Prace będą złożone pod względem logistycznym, technologicznym i estetycznym. Zarówno konserwacja i prewencja są działaniami, które wymagają aktywności i dużego zaangażowania w ochronę zabytków. Konserwacja kościoła we Włodowicach podniesie walory świątyni oraz jej przynależność do krajobrazu kulturowego regionu.

Obszar inwestycyjny: Udzielenie dotacji
Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 800 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 16 000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 784 000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2025 r.

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-10-09

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2023-09-27

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.