Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 6

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 6, Miasto i  Gmina Włodowice uzyskało dofinansowanie dla zadania pn.:

„Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach”.

Zadanie obejmuje:
1) Budowa nawierzchni utwardzonych w postaci nowych ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych, wewnętrznych dróg pożarowych, budowa miejsc parkingowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych;
2) Budowa nowej wiaty przystankowej wraz z funkcją rekreacyjną i zatoką autobusową;
3) Montaż małej architektury (ławki, kosze na nieczystości stałe, stojaki na rowery, słupy informacyjne, kraty pod drzewa, tablice informacyjne, samoobsługowa stacja naprawy rowerów, elementy ogrodzenia;
4) Wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, urządzenie klombów;
5) Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem terenu;
6) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla zadania Zagospodarowanie terenu działek mienia komunalnego gminy przy ul. Krakowskiej we Włodowicach.

Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarze Gminy, gdzie funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej we Włodowicach. Zadanie wpłynie na zwiększenie wykorzystania zasobów naturalnych i kulturalno-turystycznych, w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców i   gości. Przedmiotowa inwestycja to zagospodarowanie terenu, w tym budowa ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, miejsc rekreacyjnych służących mieszkańcom Włodowic, a także mieszkańcom wszystkich miejscowości z  obszaru Gminy oraz przybyłym turystom, gościom. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy walorów krajobrazowych oraz wzrostu atrakcyjności turystycznej Gminy. Miejsce realizacji zadania związane jest lokalna historią w gminie, obok znajdują się ruiny barokowego pałacu z XVII w., bezpośrednie sąsiedztwo to Urząd Miasta i Gminy, Zakład Usług Komunalnych, Szkoła i Przedszkole. Ze względu na położenie, jest to obszar o  szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb w zakresie usług administracyjnych oraz potrzeb edukacyjnych, sportowych, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zagospodarowanie terenu przyczyni się do poprawy estetyki terenu oraz wzrostu znaczenia aspektów ekologicznych. Realizacja inwestycji będzie przeznaczona dla użytku publicznego oraz przysłuży się do polepszenia walorów turystyczno-rekreacyjnych i wpłynie na poprawę wizerunku Gminy.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa, Infrastruktura turystyczna
Przewidywany okres realizacji inwestycji: Powyżej 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 4 500 000, 00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 90 000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4 410 000,00

Informacje

Rejestr zmian

2023-09-20

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.