Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach

„Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach”

Gmina Włodowice dnia 31 marca 2020r. zawarła z Województwem Śląskim umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT”
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 1 011 488,08 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 853 427,81 zł, w tym:
•    współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 725 413,64 zł
•    wkład własny w wysokości 128 014,17 zł

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku mieszczącego się przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach (gmina Włodowice).
W szczególności zakres prac obejmuje:
- docieplenia ścian kondygnacji nadziemnych,
- docieplenia stropodachu,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej),
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
- wymiany istniejącego, węglowego źródła ciepła na kocioł kondensacyjny na biomasę,
- wymianę orynnowania,
- remont dachu nad salą,
- docieplenie ścian fundamentowych,
- wykonanie opaski wokół budynku,
- wykonanie pokrycia dachu nad składem opału,
- remont schodów i kominów,
- wymianę instalacji elektrycznej w kotłowni.

Zgodnie z zawartym Aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie z dnia 12 stycznia 2021r. (na podstawie umów z wykonawcami, powykonawczo) wartości przedstawiają się następująco:
Planowana całkowita wartość projektu wynosi 783 847,04 zł
Planowane całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 646 778,45 zł, w tym:
•    współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 549 761,69 zł
•    wkład własny w wysokości 97 016,76 zł

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach.

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-05-15

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.