Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Włodowiceśroda, 18 września 2019 r.

imieniny: Irena, Irmina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do składania ofert

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert

Podtytuł: na wykonania badań monitoringowych w 2019r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej we Włodowicach

Włodowice dn.11.06.2019r.

OGŁOSZENIE

Gmina Włodowice z siedzibą w Urzędzie Gminy we Włodowicach, 42-421 Włodowice ul. Krakowska 26 zaprasza do składania ofert na wykonania badań monitoringowych w 2019r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  w fazie poeksploatacyjnej we Włodowicach .

1. Zakres prac obejmuje:
I tura:
a/ wielkość przepływu wód powierzchniowych i skład wód powierzchniowych,
b/ badanie poziomu i składu wód podziemnych prowadzone w sieci piezometrów – 3 próby, 
c/ objętość wód odciekowych i skład wód odciekowych,
d/ emisja gazu składowiskowego i skład gazu składowiskowego,
e/ opracowanie dokumentacji półrocznej – 2 egz.,
f/ opracowanie niestandardowe dot. sprawności systemu odprowadzania gazu, składowiskowego – 3 próby, opracowanie oceny skuteczności systemu odgazowania składowiska,
g/ pomiar osiadania powierzchni składowiska.
II tura:
a/ wielkość przepływu wód powierzchniowych i skład wód powierzchniowych,
b/ badanie poziomu i składu wód podziemnych prowadzone w sieci piezometrów  – 3 próby, 
c/ objętość wód odciekowych i skład wód odciekowych,
d/ emisja gazu składowiskowego i skład gazu składowiskowego,
e/ opracowanie dokumentacji rocznej – 2 egz.

Termin wykonania prac: I tura do 15.07.2019r. , II tura do 15.12.2019r.

2. Cenę za wykonanie badań należy podać netto + Vat = brutto.
Do oferty można dołączyć referencje.

3. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną: urzad@wlodowice.pl

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana telefonicznie.

5. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie lub pisemnie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

6. Termin składania ofert: do 18 czerwca 2019r. do godz.15°° - decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, pokój nr 28 w dniu 19.06.2019 roku o godz. 12°°.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ref. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Włodowice, tel. 34 315 30 01 wew. 108.

Źródło informacji: Urząd Gminy Włodowice. Data utworzenia: 2019-06-12.
Wprowadził do systemu: Krzysztof Sygiet. Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:17:38.
Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Sygiet. Data publikacji: 2019-06-12 12:17:38.
czytano: 51 razy, id: 6036
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-21
Aktualizacja
Krzysztof Sygiet

2019-06-12
Dodanie załącznika/ załączników
Krzysztof Sygiet

2019-06-12
Nowa wiadomość
Krzysztof Sygiet

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WŁODOWICE
GW - gmina wiejska, Krakowska 26 42-421

tel.: (34) 315 30 01, (34) 315 30 30
e-mail: urzad@wlodowice.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Włodowice 2019