Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI ŻUK

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI ŻUK

OGŁOSZENIE
 O PISEMNYM PRZETARGU OFERTOWYM  NIEOGRANICZONYM  NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI  ŻUK

Nazwa sprzedającego:
Gmina Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice, tel. 34/3153001, fax 34/ 3153031.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 20.04.2018 o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Włodowice , Włodowice ul. Krakowska 26.

I.Przedmiotem sprzedaży jest pojazd stanowiącymienie Gminy Włodowice.
Wartość rynkowa brutto w/w pojazdu określona została przez Uprawnionego Rzeczoznawcę – Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni „ Rzeczoznawcy – PZM „ S.A. Oddział Częstochowa i wynosi 5 000 zł. i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu.

II.Przedmiotem sprzedaży jest samochód stanowiący mienie Gminy Włodowice:
Dane techniczno – identyfikacyjne samochodu i tabliczki znamionowej:
- nr identyfikacyjny - 437201
- data pierwszej rejestracji -1986/01/15
- data ważności badania technicznego - 2018/10/16
- wskazania drogomierza – 2600 km.
- okres eksploatacji pojazdu ( 86/01/15 – 18/04/13) – 387 mies.
- opis rodzaju pojazdu – pożarniczy
- kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) czerwony 1-warstwowy typu uni
- dop.masa cał./Ładowność - 2500 kg./980 kg.
- rodzaj nadwozia – furgon 4 drzwiowy
- liczba osi /rodzaj napędu/ skrzynia biegów – 2/ tylny (4 x 2) / manualna
- zawieszenie osi / rozstaw osi – sprężyny / 2700 mm
- rodaj silnika  - z zapłonem iskrowym ( gaźnik)
- pojemność / moc silnika 2120 ccm / 52 kW (71KM)
- liczba cylindrów / układ cylindrów – 4 / rzędowy
- długość / szerokość / wysokość  - 4320 mm/ 1820mm / 2200 mm
Stan techniczny pojazdu:
Pojazd w dobrym stanie technicznym, zadbany.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty, bedącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia , w terminie do 20.04.2018 do godz. 10:50 Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy tj. Urzędzie Gminy Włodowice we włodowicach ul. Krakowska 26 lub ze strony internetowej www.wlodowice.bip.pl
Oferta powinna zawierać :
- imię i nazwisko lub nazwe oferenta
- sdres siedziby oferenta
- numer PESEL lub NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- oferowaną cenę
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.
Do oferty należy dołączyć kopię będącą dowodem wniesienia wadium.
Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Ofertę należy składać w zaklejonych  kopertach z napisem - „ Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu marki Żuk.Nie otwierać przed dniem 20.04.2018r. do godz. 11:00
Wadium wynosi 5 % ceny wywołwczej pojazdu, tj. 250 zł.. Wadium należy wpłacić  najpóźniej do dnia 19.04.2018r. na konto bankowe B.S.Szczekociny Gmina Włodowice nr
79 8277 0002 0050 0000 8794 0001
Zwrot wadium złożonego przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte nastąpi bezpośrednio po roztrzygnięciu przetargu.
Pozostałe informacje:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Włodowice ul. Krakowska 26.Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet sprzedaży samochodu dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli ta osoba nie zgłosi się w ustalonym przez Gmine terminie do zawarcia umowy to wpłącone wadium przepada o przetarg zostanie unieważniony.
2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie oferowanej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium. Wzór umowy sprzedaży stanowi zalacznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. W przypadku zaoferowania tekiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna w dniu 20.04.2018 godz. 11:30
4. Gmina Włodowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedanego w przetargu samochodu.
5. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu zwraca się wadium oferentom.
7. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzuskać można w siedzibie Urzędu i pod numerem 34/3153001.
8. Zastrzega się , że przysługuje prawo zamkniecia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Włodowice 17.04.2018r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-04-23

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-04-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-04-17

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.