Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konsultacje projektu uchwały RGW w sprawie w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice

Wyświetl stronę główną » Aktualności » Konsultacje projektu uchwały RGW w sprawie w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice

Konsultacje

projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzeniem Nr 263/2017 z dnia 20 marca 2017r. ustaliłem przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie  w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Czas rozpoczęcia konsultacji ustalono na dzień 22 marca 2017r. a zakończenia na dzień 29 marca 2017r.
Celem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na usuwanie  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włodowice..
Projekt uchwały zamieszczono  w plikach na stronie BIP oraz wyłożono do wglądu w Biurze Obsługi Rady Gminy Włodowice.
Uwagi można  zgłaszać na piśmie osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Włodowice (pok. nr 21 I piętro), w Biurze Obsługi Rady Gminy (pok. nr 13, I piętro), pocztą elektroniczną na adres: urzad@wlodowice.pl bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice (decyduje data wpływu do urzędu).

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2018-06-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-03-22

Edycja artykułu - Angelika Radosz

2017-03-22

Dodanie załącznika/ załączników - Angelika Radosz

2017-03-22

Dodanie załącznika/ załączników - Angelika Radosz

2017-03-22

Dodanie załącznika/ załączników - Angelika Radosz

2017-03-22

Dodanie załącznika/ załączników - Angelika Radosz

2017-03-22

Dodanie artykułu - Angelika Radosz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.