Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach

Wyświetl stronę główną » Środki pomocowe » Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach

Gmina Włodowice dn. 23 lutego 2015r. zawarła z Samorządem Województwa Śląskiego umowę przyznania pomocy na operację pn. ”Zagospodarowanie terenu służące rekreacji przy osiedlu Skarpa we Włodowicach” w ramach osi 4 „Leader”  w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Operacja mająca na celu rozwój infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej służącej integracji społeczności lokalnej gminy oraz obszaru LGD. Projekt przyczyni się do urozmaicenia spędzania wolnego czasu, zaspokajania potrzeb społecznych oraz wyższej jakości życia.

Zakres operacji obejmuje: zakup map i opracowanie dokumentacji projektowej,
nadzór inwestorski zadania, roboty budowlane dla zadania, polegające na:
- remoncie boiska trawiastego – wyrównanie terenu, wymiana ogrodzenia na panelowe wraz z piłkochwytami;
- budowie placu zabaw i siłowni plenerowej (3 urządzenia zabawowe, 3 urządzenia siłowni zewnętrznej) wraz z małą architekturą (ławki, kosze);
- ogrodzeniu placu zabaw;
- budowie chodnika (wzdłuż boiska).

Całkowita wartość operacji to: 87 956 zł
Wielkość dofinansowania EFRROW to: 57 362 zł.
Realizacja operacji: 2015r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Informacje

Rejestr zmian

2020-05-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2015-04-13

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.