Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA - nieodpłatna pomoc prawna

Wyświetl stronę główną » Aktualności » INFORMACJA - nieodpłatna pomoc prawna

Funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Zawierciańskiego od dnia 16 marca 2020 roku

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zawierciańskiego nie prowadzą dyżurów. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122.

Sposób postępowania:

1. Na adres e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl prześlij  wypełniony i podpisany WNIOSEK o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wniosek można pobrać ze strony:

https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342

2. Ustal termin porady telefonicznej pod numerem telefonu : 32 45 07 122, rejestracja w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00, piątek: 7.00 – 14.00.

3.  Czekaj na telefon od prawnika w wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

UWAGA: Prawnik zadzwoni tylko pod warunkiem przesłania ww. WNIOSKU z oświadczeniem.

4.  Możesz przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod  numerem: 32 45 07 122, na adres: sod@zawiercie.powiat.pl, lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie.

Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być  świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od stycznia 2019r. z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej. Do zaświadczenia nie trzeba też dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych i innych dokumentów. Każdy, kto oświadczy, że nie stać go na pokrycie kosztów pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego taką pomoc otrzyma.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację ( w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku  bligatoryjnie), lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r.  zostało powierzone Stowarzyszeniu Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” z siedzibą w Katowicach.
Z ramienia Stowarzyszenia poradnictwo obywatelskie  świadczy adwokat, doradca obywatelski:
Pan Marcin Więcław

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej gminie mieści się w Urzędzie Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, pokój nr 1 ( parter ) i czynny jest codziennie w godzinach od 12⁰⁰ do 16⁰⁰.

Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr telefonu 32 450-71-22 w każdy piątek w godzinach od 8⁰⁰ do 10⁰⁰. Możliwe jest udzielenie pomocy prawnej osobie oczekującej w punkcie NPP bez uprzedniego umówienia terminu wizyty, jeśli nie koliduje to z harmonogramem przyjmowania interesantów, którzy umówili wizytę telefonicznie.

Informacje dodatkowe:
Porady, co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy: sod@zawiercie.powiat.pl lub pod nr telefonu 32 450-71-22.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osoba uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. W zakres poradnictwa obywatelskiego może wchodzić również nieodpłatna mediacja.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dostępnego dla mieszkańców dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Włodowice w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna.

 

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Aktualności.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-10-26

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2023-01-18

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2021-06-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2021-06-13

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-03-17

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-03-17

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2020-03-17

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2020-01-27

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-05-16

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-05-16

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2019-03-26

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-03-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-03-21

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2019-03-11

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-03-28

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2018-01-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2018-01-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2017-01-13

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-02-05

Dodanie załącznika/ załączników - Krzysztof Sygiet

2016-02-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-02-05

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-01-18

Edycja artykułu - Krzysztof Sygiet

2016-01-18

Dodanie artykułu - Krzysztof Sygiet

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.