Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Komunikat

Wyświetl stronę główną » Komunikat

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określane jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Danych jest Miasto i Gmina Włodowice z siedzibą we Włodowicach,
42- 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.:34 3153001, fax.: 34 3153031,
e-mail: urzad@wlodowice.pl, strona internetowa:www.wlodowice.pl,
BIP: www.bip.wlodowice.pl.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Miasta i Gminy Włodowice, 42 - 421 Włodowice, ul. Krakowska 26, tel.: 34 3153001 w.145,
e-mail: iodo@wlodowice.pl. Jacek Majak
3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z w/w rozporządzeniem.
4. Dane osobowe będą przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.
6. Podczas pozyskiwania danych osobowych administrator podaje osobie, której dane dotyczą informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np. : podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe) oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: administracja rządowa, sądy lub organy ścigania).
8. Administrator Danych nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
9.  Administrator Danych nie posiada Przedstawiciela.
10. Administrator Danych nie stosuje profilowania.
11. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych w RODO, ma prawo do:

  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  • w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych cofnięcie tej zgody w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Data dodania: 2020-10-02.

Oficjalna strona www

Urząd Miasta i Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

tel. 034 315 30 01
tel. 034 315 30 30
fax: 034 315 30 31

e-mail: urzad@wlodowice.pl

epuap: /rmiq17m57p/skrytka

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.