Wyniki wyszukiwania w kategorii: Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w następujących ramach czasowych: 2004-12-01 - 2004-12-31