Wyniki wyszukiwania w kategorii: Nadanie miejscowości Włodowice statusu miasta
w następujących ramach czasowych: 2021-09-01 - 2021-09-30