Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8677

Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy na odcinku ulicy Krakowskiej i Rudnickiej w miejscowości Parkoszowice

15.02.2024 r. - Uwaga! Zmiana treści zapytania ofertowego. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

16.02.2024 r. - Uwaga! Zmiana treści zapytania ofertowego. Zmiana terminu składania ofert.