Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8676

ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Podtytuł: 1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 303/2 o łącznej pow. 1381m2 położonej w Parkoszowicach. 2. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 687 o łącznej pow. 7593m2 położonej w Rzędkowicach.