Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8645

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Podtytuł: Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Włodowice.