Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8567

Zarządzenie Nr 588/2023 z dnia 14.11.2023r.

Podtytuł: w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej we Włodowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Włodowice na lata 2024 - 2032