Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/8492

Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 8


Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 8, Miasto i  Gmina Włodowice uzyskało dofinansowanie dla zadania pn.:
Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku”.

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej oraz przebudowa drogi ul. Chabrowej w Hucisku.
W zakresie zadania planuje się:
- w ramach przebudowy drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Kościelnej w Górze Włodowskiej wykonanie: nawierzchni asfaltobetonowej jezdni na podbudowie, i  poboczami, zjazdami indywidualnymi do posesji z kostki brukowej, na długości około 900 m,
- w ramach przebudowy drogi ul. Chabrowej w Hucisku wykonanie: nawierzchni asfaltobetonowej jezdni na podbudowie i poboczami, długość odcinka drogi około 800 m.

 Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawę dostępności komunikacyjnej oraz poprawę jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Włodowice.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura drogowa
Przewidywany okres realizacji inwestycji: Do 12 miesięcy
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 6 400 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 320 000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 6 080 000,00