Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7824

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Włodowice oraz jednostek organizacyjnych

Podtytuł: Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dokumenty zamówienia dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/02eb779f-3cd6-4874-9537-630d7280f7e1