Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7805

Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej (II postępowanie)

Podtytuł: Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dokumenty zamówienia dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9402d281-9b8c-461c-913b-98fca1738479