Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7748

Budowa sieci wodociągowej w Hucisku - etap III

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 2

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja Nr 2,
Gmina Włodowice uzyskała dofinansowanie dla zadania pn.:
Budowa sieci wodociągowej w Hucisku – etap III.
Przedmiotem inwestycji jest zadanie polegające na budowie sieci wodociągowej w Hucisku – etap III, z włączeniem do sieci wodociągowej w ul. Orle Gniazdo.
W ramach zadania planuje się wykonać sieć wodociągową z rur PE o długości (około) 1,035 km z hydrantami przeciwpożarowymi i z przepięciem przyłącza wodociągowego.

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Przewidywany okres realizacji inwestycji:  do 12 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.12.2023
Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 600 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 30 000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5%
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 570 000,00

Dnia 15.06.2022r. Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił dla Gminy Włodowice Wstępną Promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z którą Gmina Włodowice została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej,   do kwoty 570 000,00 zł na realizację inwestycji: Budowa sieci wodociągowej w Hucisku – etap III.