Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7705

Dowóz dzieci do szkół gminnych i przedszkola w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024

Podtytuł: Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumenty zamówienia dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ef3a500b-0436-4a32-9a13-d6027ff8cedd