Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7637

Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę dróg w Gminie Włodowice, tj. w miejscowości Włodowice, Morsko, Rudniki-Skałka

Podtytuł: Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumenty zamówienia dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/58dc3631-46bc-498b-8e21-fc0bc0338ae7