Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7554

Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Przebudowa części drogi ul. Źródlanej w Zdowie

Podtytuł: Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumenty zamówienia dostępne na stronie internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/10d089e1-c5fa-4069-973f-8e852f20ada2