Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7530

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Włodowice w 2021r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami