Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7442

PODATKI LOKALNE NA 2022 ROK

Podatek od nieruchomości

Informujemy, iż w 2022 roku obowiązuje Uchwała nr 254/XXVI/2021 Rady Gminy Włodowice z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za dt.

Wobec powyższego stawka w podatku rolnym w 2022 roku wynosi:
- z 1 ha przeliczeniowego- 153,70 zł,
- z 1 ha fizycznego- 307,40 zł

Podatek leśny

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2021 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 roku wyniosła 212,26 zł za 1 m3. 
Wobec powyższego stawka w podatku leśnym w 2022 roku z 1 ha fizycznego lasu wynosi 46,6972 zł.

Podatek od środków transportowych

Informujemy, iż w 2022 roku obowiązuje Uchwała nr 255/XXVI/2021 Rady Gminy Włodowice z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.


Wzory informacji i deklaracji podatkowych 

Należny podatek prosimy wpłacać na nasze konto w Banku Spółdzielczym Szczekociny 
nr 63 8277 0002 0050 0000 8794 0095