Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7439

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Włodowice

Podtytuł: Roczny Program Współpracy Gminy Włodowice w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie