Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7407

Wyniki konsultacji w sprawie nadania miejscowości Włodowice statusu miasta ustalone w Urzędzie Gminy Włodowice w dniu 24 listopada 2021r.