Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7374

I N F O R M A C J A

Podtytuł: „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w m. Hucisko, gm. Włodowice”

W związku z realizacją zadania pn. „Rozbiórka i budowa  wiaduktu nad linią PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w m. Hucisko, gm. Włodowice” informuję, iż od połowy listopada 2021r. planowane jest rozpoczęcie robót związanych z rozbiórką istniejącego wiaduktu. Wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu dla w/w zadania.
 
Przewidywany termin przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu lub wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu upłynie w dniu 31 grudnia 2023r.
 
W załączeniu mapa objazdu.
 
Inwestorem zadania jest :  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice.
 
Osoba lub podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie organizacji ruchu :
– P. Tomasz Miąsik tel. 725-888-814 
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie