Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7363

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Włodowice

Podtytuł: w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości oraz uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie