Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7330

Zarządzenie Nr 309/2021 z dnia 26.08.2021 r.

Podtytuł: w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włodowice za I półrocze 2020 r. oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice