Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7280

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez realizację zadania - budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej - etap II

Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez realizację zadania – budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap II

Gmina Włodowice, na podstawie złożonego wniosku, pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadania w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki.
Dnia 14 lipca 2021r. zawarto z Województwem Śląskim umowę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Włodowice przeznaczonej na dofinansowanie zadania: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez realizację zadania – budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap II”
Szacunkowa wartość zadania: 40 000,00 zł
Dofinansowanie w wysokości: 40 000,00 zł

W ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej – etap II” planuje się budowę odcinka chodnika wraz ze zjazdami i odwodnieniem drogi przy ul. Leszczynowej w Skałce, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową, po lewej stronie jezdni w kierunku południowym, na działce o nr ewidencyjnym 1632/1 obręb Skałka, o długości (około) 100 m.
Zadanie to jest kontynuacją budowy chodnika w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Skałce przy ul. Leszczynowej - FS” (fundusz sołecki).

Planowany termin realizacji zadania:  do dnia 30 listopada 2021r.