Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7279

Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800 - lecia Włodowic

„Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800 – lecia Włodowic”

Gmina Włodowice, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie grantu, pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla zadania pn.: „Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800 – lecia Włodowic”.
Dnia 30.12.2020r. Gmina Włodowice zawarła z Lokalną Grupą Działania „Perła Jury” umowę o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację zadania pt. „Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800 – lecia Włodowic”.

Wysokość grantu: 7 000,00 zł
Projekt polega na organizacji Rekonstrukcji historycznej. Organizacja imprezy będzie dobrą okazją do zgromadzenia się społeczności lokalnej i gości, turystów przebywających na terenie Gminy Włodowice oraz na obszarze LGD „Perła Jury”. Przyczyni się do aktywności i integracji społecznej.
Planowany termin realizacji: do 14.09.2021r.

Zadanie pt. „Wydarzenie kulturalno-promocyjne z okazji 800 – lecia Włodowic” realizowane przez Gminę Włodowice w ramach projektu grantowego, finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pozyskanych za pośrednictwem LGD „Perła Jury”, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020