Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7270

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Podtytuł: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce o nr ewidencyjnym 47/1 obręb Morsko, gmina Włodowice"