Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7151

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko - etap II

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko – etap II”

Gmina Włodowice uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko – etap II”.
Kwota otrzymanych środków: 1 134 608 zł

W ramach zadania zaprojektowano sieć wodociągową rozdzielczą z rur, kształtek i łączników polietylenowych PE 100 (SDR 17) o średnicy  Ø160/9,5 mm, Ø110/6,6 mm.
Sieć wodociągowa wykopem otwartym:
- z rur PE 190x9,5 mm długości 804,0 mb
- z rur PE 110x6,6 mm długości 604,0 mb
Sieć wodociągowa przewiertem sterowanym:
- z rur PE 110x6,6 mm długości 1380,0 mb
Przyłącza wodociągowe:
- z rur PE 40x2,4 mm – 69 szt. długości 291,0 mb.