Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7150

Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa

„Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa”

Gmina Włodowice uzyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi w miejscowości Rudniki ul. Lipowa”.
Kwota otrzymanych środków: 402 536 zł

W ramach zadania zaplanowano budowę drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Rudniki (od skrzyżowania z drogą powiatową ulicą Kościuszki). Droga o długości 195,40 m.
Zakres inwestycji obejmuje:
a)    Wykonanie konstrukcji jezdni szer. 3,50 m wraz ze zjazdami i poboczami drogi;
b)    Odwodnienie drogi wraz z drenażem podbudowy;
c)    Budowę placu do zawracania na końcu ulicy (droga bez przejazdu);
d)    Remont przepustu drogowego.

Wartość zadania na podstawie umów z wykonawcami to: 219 297,44 zł