Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7073

Zarządzenie Nr 270/2021 z dnia 30.03.2021 r.

Podtytuł: w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Włodowice za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Włodowice za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.