Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/7069

Zarządzenie Nr 266/2021 z dnia 22.03.2021 r.

Podtytuł: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włodowice