Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6887

Wnioski

Podtytuł: o zwrot zarachowanie/przeksięgowania; o wydanie zaświadczenia; wniosek o stwierdzenie nadpłaty; wniosek o stwierdzenie nadpłaty w opłacie skarbowej.