Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6853

Zarządzenie nr 236/2020 Wójta Gminy Włodowice z dnia 12.11.2020 r.

Podtytuł: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Włodowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice na lata 2021 - 2030