Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6775

Zdalna Szkoła+ w Gminie Włodowice w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Włodowice złożyła do Centrum Projektów Polska Cyfrowa wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

W sierpniu 2020r. Gmina Włodowice zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa umowę o powierzenie grantu.

Grant polega na zakupie 14 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem, na kwotę: 42 798,00 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Laptopy przekazane są do Szkoły Podstawowej we Włodowicach oraz Szkoły Podstawowej w Rudnikach.