Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6774

Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie

Zadanie pn. „Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie” współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku.

„Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie”

Dnia 27.07.2020r. Gmina Włodowice zawarła z Województwem Śląskim umowę udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku, na realizację zadania  pn. „Budowa innowacyjnych i interaktywnych centrów zabaw i edukacji dla dzieci i młodzieży na działce o numerze 90 w Zdowie”.
Szacowana wartość zadania: 42 500,00 zł
Dofinansowanie w wysokości do 30 000,00 zł
Planowany termin zakończenia zadania do 12.10.2020r.