Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.wlodowice.pl

Adres artykułu: www.bip.wlodowice.pl/artykuly/6717

PROTOKÓŁ z konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Włodowice

Podtytuł: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice